search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Obliczeniowa wartość cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła lub opór cieplny) jest  to wartość właściwości cieplnej materiału budowlanego lub wyrobu (np. elementu murowego, zaprawy murarskiej, muru) w określonych warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych, które mogą być uznane za typowe dla właściwości użytkowych tego materiału lub wyrobu, w przypadku gdy został on zastosowany w komponencie budowlanym (murze).

Więcej >>

Współczynnik wyrównywania temperatury a jest to współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału podzielony przez jego ciepło właściwe i gęstość.
Współczynnik wyrównywania temperatury (dyfuzyjność termiczna) pokazuje zależność temperatury wewnątrz elementu wykonanego z danego materiału od temperatury na jego powierzchni. Jest to określenie podatności materiału do wyrównania temperatury podczas nagrzewania lub ochładzania jednej z jego powierzchni.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Obliczeniowe wartości cieplne muru i wyrobów murowych oraz materiałów izolacyjnych.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany