search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

Więcej >>

W normie podano metody obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi wejściowych składających się z oszklonych i/lub nieprzeźroczystych płycin zamontowanych w ramie, z żaluzjami lub bez nich.

Więcej >>

W normie określono metodę i podano referencyjne dane wejściowe do obliczania współczynnika przenikania ciepła profili ram i współczynnika liniowego przenikania ciepła ich połączeń z oszkleniem lub nieprzeźroczystymi płaskimi elementami wypełniającymi (panelami). Normę stosuje się równiez do oceny oporu cieplnego profili żaluzji i charakterystyk cieplnych skrzynek żaluzji zwijalnych (rolet).

Więcej >>

W normie podano metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian osłonowych składających się z paneli oszklonych i/lub nieprzeźroczystych włożonych w ramy lub połączonych z nimi.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 2

W jaki sposób obliczyć współczynnik U dla ściany?

Więcej >>

Jak zmieniały się wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce od lat 50-tych, a co za tym idzie współczynnika przenikania ciepła dla ścian i innych przegród.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany