search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

W normie podano metody określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach.

Więcej >>

W normie opisano metodę określenia wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wilgotność określana jest w %, jako stosunek wartości o jaką zmniejszyła się masa próbki podczas suszenia, do masy próbki po suszeniu. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Więcej >>

Podciąganie kapilarne (kapilarność) materiałów budowlanych jest określane, jako zdolność materiału o budowie porowatej, do podciągania wody. Podciąganie wody wywołane jest siłami kapilarnymi. Wielkość tych sił i wynikająca z tego szybkość podciągania wody, zależna jest od struktury średnic i budowy porów (kapilar).

Więcej >>

Informację o absorpcji wody producenci elementów murowych mogą lub powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) w zależności od zadeklarowanego zastosowania ich wyrobów.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany