search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości własciwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnetrznej oraz wydawanych na tej podstwie dokumentów.

Więcej >>

Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest przeprowadzana przed wystawieniem deklaracji właściwości użytkowych (lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych), przy zastosowaniu specyfikacji technicznej odpowiedniej dla tego wyrobu.
Ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadza producent lub jednostka zewnętrzna (jednostka lub laboratorium badawacze notyfikowane lub akredytowane) w zależności od tego jakim systemem oceny objęty jest dany wyrób. Wszystkie istotne elementy zwiazane z tą oceną powinny być zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany