search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Wymaganie nr 3. Higiena, zdrowie i środowisko jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Więcej >>

Deklaracja środowiskowa jest to zbiór informacji charakteryzujących energochłonność i emisje do środowiska substancji w całym cyklu życia wyrobu budowlanego.

 

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany