search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Spoiny w murze to przestrzenie pomiędzy powierzchniami elementów murowych wypełnione zaprawą na całej powierzchni styku elementów, na częściach tych powierzchni lub niewypełnione zaprawą. W zależności od położenia spoin w murze, rodzaju zastosowanej zaprawy oraz stopnia wypełnienia spoiny zaprawą, w PN-EN 1996-1-1 wyróżnia się typy spoin, które wpływają na właściwości muru.

Więcej >>

Elementy murowe należy układać tak aby wykonany z nich mur zachowywał się jak jeden element konstrukcyjny. W kolejnych warstwach muru, elementy murowe powinny zachodzić na siebie w ten sposób, aby spoiny pionowe (czołowe) były przesuniete wzgledem siebie. Przesunięcie te nazywa się przewiązaniem elementów murowych w murze.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych niezbrojonych.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany