search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Rozbiórka jest szczególnym rodzajem robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wymaga zgłoszenia rozbiórki do właściwego organu.

Więcej >>

Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Więcej >>

Wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót rozbiórkowych. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany