search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego.

Więcej >>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa wymagania odnośnie bhp, jakie powinny spełniać miejsca pracy, usytuowane w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany