search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

Więcej >>

Bezpieczeństwo pożarowe osiąga się poprzez stosowanie przepisów, norm i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie działań zapobiegawczych przed pożarem. Ten sposób zabezpieczenia z dużym prawdopodobieństwem ogranicza ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzyko powstania strat materialnych.

Więcej >>

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

Więcej >>

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań/kryteriów (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Czyli jak określić odporność ogniową muru.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany