search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Sposób połączenia krawędzi ściany działowej (z konstrukcją, inną ścianą działową lub wypełniającą) decyduje w podstawowy sposób o schemacie jaki można dla niej przyjąć w obliczeniach statycznych, a w konsekwencji o maksymalnych wymiarach ściany. Ma on zasadniczy wpływ na właściwości ściany i możliwość spełnienia wymagań. Dlatego podczas prac wykonawczych, ale również przy przebudowie, remoncie i modernizacji należy zwracać szczególną uwagę na to, aby sposób połączenia krawędzi ściany był zgodny z tym jaki został przewidziany w projekcie.

 

Więcej >>

Ściany działowe można klasyfikować w różny sposób, biorąc pod uwagę ich cechy i właściwości:

  • ze względu na konstrukcję;
  • ze względu na ciężar;
  • ze względu na mobilność;
  • ze względu na sposób połączenia z konstrukcją.

 

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 3

Szkolenie dotyczy połączeń ścian murowanych (wypełniających) z konstrukcją żelbetową lub murem.

Więcej >>

Jak prawidłowo połączyć dolną krawędź ściany wypełniającej z konstrukcją ?

Więcej >>

Czyli jak prawidłowo połączyć ściany murowane?

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany