search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 9

Aktywność cieplna b to szybkość z jaką materiał akumuluje i oddaje ciepło.

Więcej >>

Pojemność cieplna C określa ile ciepła może pobrać z otoczenia oraz akumulować (gromadzić i przechowywać) dany materiał.

Więcej >>

W normie podano metody obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi wejściowych składających się z oszklonych i/lub nieprzeźroczystych płycin zamontowanych w ramie, z żaluzjami lub bez nich.

Więcej >>

W normie określono metodę i podano referencyjne dane wejściowe do obliczania współczynnika przenikania ciepła profili ram i współczynnika liniowego przenikania ciepła ich połączeń z oszkleniem lub nieprzeźroczystymi płaskimi elementami wypełniającymi (panelami). Normę stosuje się równiez do oceny oporu cieplnego profili żaluzji i charakterystyk cieplnych skrzynek żaluzji zwijalnych (rolet).

Więcej >>

Norma zawiera słownik (angielsko - francusko - niemiecki) terminów stosowanych w dziedzinie izolacji cieplnej obejmujący materiały, wyroby, komponenty i zastosowania.

 

Więcej >>

W normie podano definicje wielkości fizycznych i innych terminów z dziedziny izolacji cieplnej, dotyczące wymiany ciepła przez promieniowanie

Więcej >>

W normie podano metody określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach.

Więcej >>

Współczynnik wyrównywania temperatury a jest to współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału podzielony przez jego ciepło właściwe i gęstość.
Współczynnik wyrównywania temperatury (dyfuzyjność termiczna) pokazuje zależność temperatury wewnątrz elementu wykonanego z danego materiału od temperatury na jego powierzchni. Jest to określenie podatności materiału do wyrównania temperatury podczas nagrzewania lub ochładzania jednej z jego powierzchni.

Więcej >>

Ciepło właściwe materiału (c) określa jaką ilość energii cieplnej należy dostarczyć, aby zwiększyć (lub zmniejszyć) temperaturę jednego kilograma (1 kg) tego materiału o 1ºK.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Obliczeniowe wartości cieplne muru i wyrobów murowych oraz materiałów izolacyjnych.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany