search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Obliczeniowa wartość cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła lub opór cieplny) jest  to wartość właściwości cieplnej materiału budowlanego lub wyrobu (np. elementu murowego, zaprawy murarskiej, muru) w określonych warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych, które mogą być uznane za typowe dla właściwości użytkowych tego materiału lub wyrobu, w przypadku gdy został on zastosowany w komponencie budowlanym (murze).

Więcej >>

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

W jaki sposób obliczyć współczynnik U dla ściany?

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany