search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 1

Podział oddziaływań (obciążeń) na kategorie nie zawsze jest jednoznaczny. Niektóre oddziaływania można klasyfikować różnie w zależności od ich zmian w czasie np. obciążenie wywołane parciem (ciśnieniem) wody może być stałe, zmienne lub wyjątkowe. Właściwa klasyfikacja oddziaływań jest niezbędnym warunkiem oceny stanów granicznych konstrukcji.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Czy ścianom działowym stawia się wymagania konstrukcyjne odnośnie ich sztywności i nośności?

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany