search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 7

Na kierownika budowy prawo nakłada szereg obowiązków, od zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy poprzez zorganizowanie i kierowanie całą budową, prowadzenie dokumentacji, a w fazie końcowej zgłoszenie odbioru i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Więcej >>

Projektant zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada m.in. za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Projektant sprawuje nadzór autorski nad budową.

Więcej >>

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Zgodnie z ustawą prawo budowlane jest on jednym z uczestników procesu budowlanego.
 

Więcej >>

Prawo budowlane nakłada na inwestora, jako uczestnika procesu budowlanego, szereg obowiązków związanych z organizacją procesu budowy, których dopełnienie inwestor może zlecić firmie lub osobie prywatnej o odpowiednich kwalifikacjach w całości lub częściowo.

Więcej >>

Zgodnie z ustawą prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.

Więcej >>

Nadzorem autorskim określane są czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w razie takiej potrzeby.

Więcej >>

Inwestor zastępczy to osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim, podejmuje wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego, czyli zastępuje inwestora bezpośredniego.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany