search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 8

W normie podano metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw murarskich (świeżej zaprawy), zawierających spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie.
Konsystencja jest określana jako wartość pionowej penetracji (zanurzenia) wgłębnika (w mm), podczas jego swobodnego opuszczania w próbkę świeżej zaprawy.

Więcej >>

Wapno palone (Q) jest to wapno powietrzne, składające się głównie z tlenku wapnia CaO, a także tlenku magnezu MgO, reagujące egzotermicznie w kontakcie z wodą. Wytwarzane jest poprzez wypalanie kamienia wapiennego (wapno palone wapniowe) lub dolomitu (wapno palone dolomitowe).

Więcej >>

W budownictwie wapno stosowane jest najczęściej w postaci wapna hydratyzowanego (wapno gaszone). W Polsce nazwę wapno hydratyzowane stosowano wcześniej zamiennie z nazwą wapno suchogaszone.

Więcej >>

Wapno powietrzne zgodnie z normą PN-EN 459-1 jest to wapno budowlane, które wiąże i twardnieje na powietrzu, po zarobieniu wodą. Aby ta reakcja mogła nastąpić niezbędna jest obecność dwutlenku węgla (ditlenku węgla) znajdującego się w powietrzu.

Więcej >>

Formalnie wapnem budowlanym są wyroby oznakowane CE, wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku zgodnie z normą zharmonizowaną EN 459-1.

Więcej >>

Norma PN-EN 459-1 dotyczy 22 wyrobów z wapna budowlanego, stosowanego między innymi:
-- do przygotowywania spoiwa do zapraw (murarskich, tynkarskich, obrzutek itp.);
-- do wytwarzania innych wyrobów budowlanych (elementów murowych silikatowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego, betonu itp.);
-- w inżynierii lądowej i wodnej (do stabilizacji gruntu, do produkcji mieszanek asfaltowych itp.).

Więcej >>

Wapno o właściwościach hydraulicznych zgodnie z PN-EN 459-1 jest to wapno budowlane, które składa się głównie z wodorotlenku wapnia, krzemianów wapnia i glinianów wapnia. Po zmieszaniu z wodą wiąże i twardnieje zarówno na powietrzu jak i pod wodą. Częścią procesu twardnienia jest reakcja z ditlenkiem węgla znajdującym się w atmosferze.

Więcej >>

Mączka wapienna jest otrzymywana w procesie produkcyjnym polegającym na wysuszeniu, a następnie zmieleniu wyselekcjonowanego kamienia wapiennego wydobywanego w kopalniach wapienia.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Spoiwa wapienne jako spoiwa powietrzne stosowane są w budownictwie od tysięcy lat. Spoiwo wapienne było i jest podstawowym składnikiem tynków w polskim budownictwie. Na ścianach wielu, zwykłych budynków, można bez trudu znaleźć przykłady tynków wapiennych (również zewnętrznych!) wykonanych w pierwszej połowie XX i do dzisiaj nie wymagających napraw.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany