search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 6

W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od przestrzeni zewnętrznej, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza.

Więcej >>

W normie określono metodę i podano referencyjne dane wejściowe do obliczania współczynnika przenikania ciepła profili ram i współczynnika liniowego przenikania ciepła ich połączeń z oszkleniem lub nieprzeźroczystymi płaskimi elementami wypełniającymi (panelami). Normę stosuje się równiez do oceny oporu cieplnego profili żaluzji i charakterystyk cieplnych skrzynek żaluzji zwijalnych (rolet).

Więcej >>

W normie podano znormalizowane, uproszczone metody obliczeń:
-  temperatury powierzchni wewnętrznej komponentu budowlanego lub elementu budynku, poniżej której prawdopodobny jest rozwój pleśni;
-  ryzyka kondensacji międzywarstwowej spowodowanej dyfuzją pary wodnej;
-  czasu, jaki jest potrzebny do wyschnięcia wody znajdującej się między dwiema warstwami o wysokiej paroodporności.

Więcej >>

W normie podano wymagania dotyczące modelu geometrycznego 3-D i 2-D mostka cieplnego do komputerowych obliczeń strumieni ciepła i minimalnych temperatur powierzchni. Określono granice geometryczne i podpodziały modelu, cieplne warunki brzegowe i wartości cieplne oraz zależności, jakie należy stosować.

Więcej >>

W normie podano metody obliczania współczynników przenoszenia ciepła i wielkości strumieni ciepła przez elementy budowlane w kontakcie cieplnym z gruntem.

Więcej >>

W normie podano metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian osłonowych składających się z paneli oszklonych i/lub nieprzeźroczystych włożonych w ramy lub połączonych z nimi.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany