search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

W przepisach brak jest jednoznacznej definicji dachu płaskiego. W normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze określono dach płaski jako dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni. Natomiast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla dachów płaskich przyjmowany jest często maksymalny kąt nachylenia połaci do 10 stopni. Należy pamiętać, że stosowanie norm jest dobrowolne (oprócz tych, które są wymienione w Rozporządzeniach). Jednymi z popularniejszych dachów płaskich są stropodachy. 

Więcej >>

Głównym zadaniem dachu jest ochrona budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Kształt dachu zależy od formy budynku, rodzaju pokrycia dachowego, położenia geograficznego, przewidywanego sposobu użytkowania, a także mody, trendów architektonicznych oraz tradycji regionalnych.

 

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany