search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 1

Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych deklarowana jest przez producentów - na podstawie prowadzonych przez nich badań typu - w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu (DoP). Deklaracja dotyczy wytrzymałości średniej i wytrzymałości znormalizowanej oraz kierunku obciążenia dla którego jest wyznaczona. W wypadku elementów murowych z betonu kruszywowego i autoklawizowanego betonu komórkowego producent może deklarować wytrzymałość średnią lub charakterystyczną.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Różnica pomiędzy I i II kategorią elementów murowych. Jakie mogą być skutki zamiany kategorii elementów murowych.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany