search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 8

W normie podana jest metoda określenia współczynnika absorpcji wody spowodowanego podciąganiem kapilarnym elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.

 

Więcej >>

PN-EN 771-6:2015-10 wprowadza normę EN 771-6:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 8.04.2016 i zastępuje EN 771-6:2011. Koniec okresu przejściowego: 8.04.2017.
W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych wytwarzanych z kamienia naturalnego, których szerokość wynosi 80 mm lub więcej, przeznaczonych do stosowania w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych ścianach murowanych w budownictwie ogólnym oraz inżynierii lądowej i wodnej.

Więcej >>

W normie podano 577 zalecanych terminów dotyczących kamienia naturalnego: terminy geologiczne (449), terminy dotyczące wydobycia w górnictwie skalnym (41), terminy dotyczące obróbki (57) i terminy dotyczące wyrobów i montażu (30). Podano naukową klasyfikację kamienia naturalnego, indeks alfabetyczny terminów angielskich oraz indeks alfabetyczny terminów polskich.

Więcej >>

W normie podano nazwy i terminy definiujące naturalne materiały kamienne. Podano kryteria określania kamienia naturalnego począwszy od surowca aż do wyrobu końcowego. Norma ujednolica kryteria oznaczeń odmian kamienia naturalnego, utrzymanie nazewnictwa tradycyjnego oraz wprowadza terminy dotyczące charakteru petrograficznego, typowego zabarwienia i miejsca pochodzenia kamieni naturalnych.

Więcej >>

Kamień naturalny jest materiałem pozyskanym z kopalni lub kamieniołomu, przerobionym w procesie produkcji na wyrób budowlany.

Więcej >>

W normie opisano metodę określania gęstości i gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego. Opisano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

Więcej >>

W normie opisano metodę oznaczania płaskości powierzchni licowych elementów murowych. Podano sposób przygotowania próbek oraz przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Więcej >>

Element murowy to ukształtowany element przeznaczony do wykonywania muru. Termin element murowy zastąpił wcześniej używane terminy, takie jak np.: cegła, pustak, bloczek, kształtka itp., które są obecnie stosowane jako nazwy handlowe.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany