search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

Terminem ETICS (ang. Esternal Thermal Insulation Composite System) określane są złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, stosowane zarówno do docieplania ścian istniejących jak i ocieplenia ścian nowo wznoszonych budynków. Systemy ETICS przewidziane są do stosowania na zewnętrznych ścianach budynków, od strony zewnętrznej.

Więcej >>

Wełna mineralna (ang. MineralWool, skrót MW) skalna lub szklana jest naturalnym materiałem izolacyjnym o strukturze włóknistej. Skalna, produkowana jest głównie z bazaltu, szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. W procesie produkcji stopiony bazalt lub szkło wraz z innymi surowcami mineralnymi  (jak np. dolomit, wapień, gabro) poddawany jest procesowi rozwłókniania, w rezultacie którego powstają włókna (kamienne lub szklane), do których dodawane jest lepiszcze. Parametry techniczne wełny mineralnej zależą od struktury wyrobu (zaburzona, prostopadła, równoległa do płaszczyzny płyt), zastosowanych dodatków oraz od jej objętości.

Więcej >>

Styropian (ang. ExpandedPolyStyrene, skrót EPS) - polistyren ekspandowany jest tworzywem sztucznym otrzymywanym poprzez spienienie (podgrzanie parą wodną) granulek polistyrenu. Pod wpływem temperatury granulki powiększają swoją objętość, w jego porach gromadzi się powietrze, które stanowi około 98% objętości materiału. Na ostateczną gęstość materiału ma wpływ ciśnienie pary oraz czas spieniania. Występuje w postaci płyt, kształtek i granulatów. 

Więcej >>

Polistyren ekstrudowany (ang. eXtrudedPolyStyrenefoam - ekstrudowana pianka polistyrenowa, skrót XPS) jest materiałem o jednorodnej strukturze z gładką powierzchnią. Wytwarza się go poprzez spienianie i ekstrudowanie polistyrenu lub jednego z jego kopolimerów. Występuje w postaci płyt pokrytych tzw. naskórkiem (tj. wierzchnią warstwą o innych właściwościach niż rdzeń) lub bez naskórka. Produkuje się je w postaci płyt, ze specjalną obróbką krawędzi umożliwiającą łączenie krawędzi na pióro i wpust lub zakład, z okładzinami, powłokami lub bez nich.  W celu odróżnienia tych wyrobów (od styropianu EPS) producenci często barwią płyty na pastelowe kolory (zielony, niebieski, różowy). 

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany