search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 1

Spoiny w murze to przestrzenie pomiędzy powierzchniami elementów murowych wypełnione zaprawą na całej powierzchni styku elementów, na częściach tych powierzchni lub niewypełnione zaprawą. W zależności od położenia spoin w murze, rodzaju zastosowanej zaprawy oraz stopnia wypełnienia spoiny zaprawą, w PN-EN 1996-1-1 wyróżnia się typy spoin, które wpływają na właściwości muru.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 5

Czyli jak prawidłowo połączyć ściany murowane?

Więcej >>

Jakie są wymagania w stosunku do wieńców i ściągów obwodowych ?

Więcej >>

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych niezbrojonych.

Więcej >>

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych zbrojonych.

Więcej >>

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany