Znaleziono w leksykonie: 1
  • Spoiny w murze to przestrzenie pomiędzy powierzchniami elementów murowych wypełnione zaprawą na całej powierzchni styku elementów, na częściach tych powierzchni lub niewypełnione zaprawą. W zależności od położenia spoin w murze, rodzaju zastosowanej zaprawy oraz stopnia wypełnienia spoiny zaprawą, w PN-EN 1996-1-1 wyróżnia się typy spoin, które wpływają na właściwości muru.

Znaleziono na liście aktualnych szkoleń: 5
Brak wyników na liście aktualnych raportów rynkowych.