search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest to dokumentacja, na podstawie której producent uzasadnia deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w przypadkach określonych w art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR).

Więcej >>

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Więcej >>

Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym produkowane są jednostkowo w nieseryjnym procesie produkcyjnym, na podstawie specjalnego zlecenia oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany