search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP - Declaration of Performance) wyrobu budowlanego, objętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu  wyrobu do obrotu. Jednocześnie, o ile nie wynika to z innych przepisów, DoP jest jedynym dokumentem na podstawie którego wyrób może być udostępniany na rynku w całej UE.

Więcej >>

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) jest podstawą umieszczenia na wyrobie oznakowania znakiem budowlanym i jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na rynku polskimi (w systemie krajowym).
 

Więcej >>

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia 305/2011. Na żądanie odbiorcy - również ustne - podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia DoP lub KDWU w formie papierowej.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany