search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 6

W przepisach brak jest jednoznacznej definicji dachu płaskiego. W normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze określono dach płaski jako dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni. Natomiast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla dachów płaskich przyjmowany jest często maksymalny kąt nachylenia połaci do 10 stopni. Należy pamiętać, że stosowanie norm jest dobrowolne (oprócz tych, które są wymienione w Rozporządzeniach). Jednymi z popularniejszych dachów płaskich są stropodachy. 

Więcej >>

Pochylenie połaci dachowej jest to kąt zawarty między połacią a płaszczyzną poziomą, określony w stopniach, spadkiem w procentach lub tangensem tego kąta.

Więcej >>

Pokrycie dachowe jest zewnętrzną wodoszczelną częścią dachu, zabezpieczającą budynek przed wpływami atmosferycznymi. Wybór pokrycia dachowego zależy przede wszystkim od: pochylenia połaci dachowej, nośności konstrukcji dachu, kształtu dachu, projektowanej trwałości pokrycia, estetyki itp. 

Więcej >>

Głównym zadaniem dachu jest ochrona budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Kształt dachu zależy od formy budynku, rodzaju pokrycia dachowego, położenia geograficznego, przewidywanego sposobu użytkowania, a także mody, trendów architektonicznych oraz tradycji regionalnych.

 

Więcej >>

Dach jest elementem zamykającym budynek, chroni go przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem i temperaturą.  Składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i warstwy izolacji cieplnej.  Kształtują go połacie dachowe, które najczęściej są płaszczyznami, ale również mogą być powierzchniami kulistymi, walcowymi, stożkowymi. Dach wyposażony jest dodatkowo w instalację odgromową oraz urządzenia odpływu wody opadowej: rynny, rury spustowe itp. 

 

Więcej >>

Każdy dach kształtują połacie dachowe, płaskie lub krzywoliniowe nachylone do poziomu. Połacie dachowe są ograniczone krawędziami. Uzupełnieniem dachu są urządzenia odpływu wody opadowej (rynny i rury spustowe).

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany