search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach prawnych. Obowiązek ten nakłada Ustawa Prawo budowlane (art. 18).

Więcej >>

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jest podstawowym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, jaki powinien być sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Więcej >>

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ) stanowi integralną część projektu budowlanego i jest sporządzana przez projektanta obiektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki zarówno samego obiektu jak i warunków jego wykonania.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany