search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Opinie geotechniczna opracowuje się w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Więcej >>

Zakres badań geotechnicznych gruntu został określony rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany