search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 2

Absorpcja jest to proces wnikania absorbatu (w przypadku materiałów budowlanych jest to przeważnie para wodna i woda) w głąb absorbentu (materiału budowlanego), czyli pochłanianie całą objętością materiału. Adsorpcja jest to podobny proces zachodzący na powierzchni materiału. Absorpcja i adsorpcja są procesami sorpcji, czyli w przypadku materiałów budowlanych pochłaniania pary wodnej lub wody przez materiały porowate.

Więcej >>

W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenci elementów murowych mogą lub powinni (w zależności od zadeklarowanego zastosowania ich wyrobów) deklarować wielkość absorpcji. Absorpcja wody powinna być określana i deklarowana przez producenta dla tych wyrobów, które ze względu na zastosowanie są narażone na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w murach niezabezpieczonych (nieotynkowane ściany zewnętrzne, licowe ściany zewnętrzne), ale także w innych ścianach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany