Zarysowania ścian działowych

Podstawowe przyczyny zarysowania ścian działowych.

 

Ściany działowe często ulegają uszkodzeniom i zarysowaniom pojawiającym się po ich wykonaniu, jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania, ale również w czasie pierwszego okresu eksploatacji (2-3 lata).

 

Jako najczęstszą przyczynę zarysowań i uszkodzeń ścian działowych wymienia się:

  • ugięcia stropów na których wykonano ściany;

Ugięcia stropów mogą być przyczyną zarysowań ścian działowych

  • błędy wykonawcze polegające na nieprzestrzeganiu podstawowych wymagań stawianych ścianom działowym;

Brak przewiązania murarskiego przyczyną zarysowania ścian działowych
Brak przewiązania murarskiego

Niewypełnione spoiny w murze mogą być przyczyną zarysowania ścian działowych

Niewypełnione spoiny w murze

  • zastosowanie wyrobów charakteryzujących się zbyt dużym skurczem w stosunku do wymiarów ścian.

Zarysowana ściana wypełniająca wykonana z elementów murowych charakteryzujących się dużym skurczem

Odpowiednie projektowanie konstrukcji obiektu jak również projektowanie i wykonywanie ścian działowych może
w znacznym stopniu ograniczyć takie negatywne zjawiska.

 


Więcej szczegółowych informacji na temat projektowania i wykonywania ścian działowych można znaleźć
w szkoleniu: Ściany działowe o konstrukcji murowej

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ