Wymiary ściany działowej

Ściany działowe o zbyt dużych wymiarach, głównie wysokości, mają zbyt małą sztywność. Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

 

Maksymalna wysokość ściany działowej w zależności od jej grubości i sposobu podparcia

 

Ściany o zbyt dużych wymiarach, głównie wysokości, mają zbyt małą sztywność. Z tego względu w normie
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych- Część 1-1: Reguły ogólne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
 (Załącznik F) wprowadzono ograniczenia wymiarów ścian
z uwagi na stany graniczne użytkowalności.

 

Ściana działowa o grubości 10 cm, podparta wyłącznie na krawędzi górnej, nie powinna mieć wysokości
większej od 3,00 m.

Ściana działowa o grubości 10 cm, podparta wyłącznie na krawędzi górnej

Sytuacja zmienia się dla ściany podpartej również na krawędziach bocznych. Ściana podparta dodatkowo 
na obu krawędziach bocznych może mieć wysokość 4,50 m jeżeli jej długość nie przekracza 6,00 m.

 Ściana działowa podparta na krawędzi górnej i dodatkowo na obu krawędziach bocznych 

 

Natomiast w przypadku dodatkowego podparcia tylko na jednej krawędzi bocznej, długość ściany o wysokości
4,50 m nie powinna przekraczać 4,50 m.

 

Ściana działowa podparta na krawędzi górnej i dodatkowo na jednej krawędzi bocznej

 

Również ściana podparta na obu krawędziach bocznychze swobodną krawędzią górną może mieć wysokość
4,50 m. Jej długość nie może wówczas przekraczać 4,55 m.

 

Ściana działowa podparta na obu krawędziach bocznych ze swobodną krawędzią górną

 


Więcej szczegółowych informacji na temat projektowania i wykonywania ścian działowych można znaleźć
w szkoleniu
Ściany działowe o konstrukcji murowej.

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ