Wymiary ściany działowej

Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

 

Ściany o zbyt dużych wymiarach, głównie wysokości, mają zbyt małą sztywność. Z tego względu w normie
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych- Część 1-1: Reguły ogólne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
 (Załącznik F) wprowadzono ograniczenia wymiarów ścian
z uwagi na stany graniczne użytkowalności.

 

Ściana działowa o grubości 10 cm, podparta wyłącznie na krawędzi górnej, nie powinna mieć wysokości
większej od 3,00 m.

Sytuacja zmienia się dla ściany podpartej również na krawędziach bocznych. Ściana podparta dodatkowo 
na obu krawędziach bocznych może mieć wysokość 4,50 m jeżeli jej długość nie przekracza 6,00 m.

  

 

Natomiast w przypadku dodatkowego podparcia tylko na jednej krawędzi bocznej, długość ściany o wysokości
4,50 m nie powinna przekraczać 4,50 m.

 

 

Również ściana podparta na obu krawędziach bocznychze swobodną krawędzią górną może mieć wysokość
4,50 m. Jej długość nie może wówczas przekraczać 4,55 m.

 

 


Więcej szczegółowych informacji na temat projektowania i wykonywania ścian działowych można znaleźć
w szkoleniu:

 

Ściany działowe o konstrukcji murowej - szkolenie

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ