Ściany działowe o konstrukcji murowej

 

Zaczynamy od podstaw czyli systematyki ścian działowych. Opiszemy rodzaje ścian działowych i sposoby ich budowania.
Dowiesz się jakie wymagania powinny spełniać ściany działowe, a także poznasz kryteria wyboru materiałów i technologii wykonania, pozwalające na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań. Pokażemy jak poprawnie należy łączyć ściany działowe z konstrukcją

 

Ze szkolenia dowiesz się:
 

  W jaki sposób wykonać poprawnie ścianę działową, aby uniknąć zarysowań?
 

  Jakie są wymagania stawiane ścianom działowym np. izolacyjność akustyczna, bezpieczeństwo pożarowe, nośność i stateczność?
 

  Jakich materiałów użyć, aby spełnić wymagania stawiane ścianie działowej?
 

  Jakie są dopuszczalne wymiary bruzd w ścianie działowej ze względu nie tylko na jej stateczność, ale również ze względu na bezpieczeństwo pożarowe?

 

Termin ściana działowa, mimo powszechnego stosowania, nie jest jednoznacznie zdefiniowany w przepisach normowych i literaturze technicznej. Termin ten jest jednak używany w publikacjach naukowych i naukowo-technicznych oraz w wytycznych projektowania i wykonywania konstrukcji murowych. Jest też powszechnie używany (np. przez nabywców mieszkań) do określenia ścian, które można wyburzyć bez obawy o spowodowanie katastrofy budowlanej, czyli tych, które nie są ścianami nośnymi (konstrukcyjnymi). To też najlepiej charakteryzuje podstawową cechę ścian działowych – można je usunąć bez szkody dla konstrukcji obiektu, a następnie dokonać nowego podziału powierzchni mieszkania lub biura na pomieszczenia.

Pełna swoboda zmiany położenia ścian działowych w istniejącym obiekcie zależy przede wszystkim od ich ciężaru jak również od konstrukcji stropu – jego nośności i sztywności. Dlatego niezwykle istotną cechą ścian działowych jest ich ciężar, a odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji (stropów) zwiększa możliwości adaptacji pomieszczeń.

Ściany działowe są budowane nie tylko we wszystkich rodzajach budynków, ale również w większości budynków. Do ich wykonania stosuje się bardzo wiele różnorodnych materiałów i technologii budowania. W projektach obiektów budowlanych najczęściej pokazane jest tylko rozmieszczenie ścian działowych i ich grubość. Czasami podawana jest również technologia wykonania. Natomiast, najczęściej brak jest szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych oraz analizy poprawności przyjętych rozwiązań. W niniejszym opracowaniu pragniemy przybliżyć tę tematykę zwracając szczególną uwagę na potrzebę poświęcenia w projektowaniu obiektów większej niż dotychczas uwagi ścianom działowym, zwłaszcza w kontekście norm PN-EN.

 

Jeśli szukasz rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą projektowanie, to jest właśnie kurs dla Ciebie.

 
Szkolenie zawiera również uproszczony sposób obliczania ścian oraz algorytm postępowania przy projektowaniu ścian działowych.
 
Program szkolenia    Spis treści publikacji    Przykłady slajdów i stron publikacji

Szkolenie składa się z dwóch części: filmu (podzielonego na 9 części) oraz publikacji w formie pdf.


Format szkolenia: MP4
Długość szkolenia: 2h i 15min
Format publikacji: PDF
Liczba stron publikacji: 126
Wersja językowapolska
 
Filmy nagrany jest z komentarzem jednego z autorów. W każdej chwili możesz wrócić do interesującego Cię zagadnienia i obejrzeć jeszcze raz. 
 

Dla kogo jest szkolenie na temat ścian działowych o konstrukcji murowej ?
 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, projektantów, wykonawców, kierowników
i inżynierów budowy oraz wszystkich osób, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tematyce ścian działowych.
 

Czego się nauczysz?
 

Ściany działowe pomimo że nie są elementem konstrukcyjnym budynku, muszą spełniać cały szereg wymagań wynikających z przepisów budowlanych. Sposób wykonania ściany działowej jak też zastosowane materiały w znaczący sposób wpływają nie tylko na poziom spełnienia wymagań przez same ściany działowe, ale również na inne elementy budynku.

 


 

 1. Wprowadzenie, definicja ścian wypełniających oraz przyjęty obszar ich zastosowania
   
 2. Terminy, definicje i oznaczenia, uporządkowanie terminologii i nazewnictwa z norm i publikacji
   
 3. Miejsca stosowania ścian działowych, kategorie powierzchni na których realizowane ściany można uważać za działowe
   
 4. Rodzaje ścian działowych, wprowadzono systematykę ścian działowych, sposoby ich klasyfikowania
   
 5. Połączenia ścian działowych z konstrukcją, mają wpływ na właściwości ścian i możliwość spełnienia wymagań
   
 6. Materiały i wyroby, do murowanych ścian działowych ich połączeń i wykończenia
   
 7. Wymagania, omówiono  podstawowe wymagania oraz podano wartości obciążeń i parametrów
   
 8. Projektowanie ścian działowych, ścian działowych, z uwzględnieniem wpływu rozwiązań konstrukcji budynku na ściany działowe
   
 9. Wykonawstwo, ze względu na brak informacji o ścianach działowych  w projektach, często decyduje o spełnieniu wymagań
   
 10. Użytkowanie, remont, naprawa, przebudowa nie powinny doprowadzić do pogorszenia właściwości ściany działowej
   
 11. Podsumowanie
 

Spis treści publikacji: Ściany działowe o konstrukcji murowej

1. Wprowadzenie

2. Terminy, definicje, oznaczenia

3. Miejsca stosowania ścian działowych

4. Rodzaje ścian działowych

5. Połączenia ścian działowych z konstrukcją

6. Materiały i wyroby

7. Wymagania

7.1. Nośność i stateczność
7.2. Bezpieczeństwo pożarowe
7.3. Higiena zdrowie i środowisko
7.4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów
7.5. Ochrona przed hałasem
7.6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
7.7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

8. Projektowanie

8.1. Projektowanie konstrukcji budynku
8.2. Projektowanie ścian działowych
8.3  Uproszczony sposób oceny nośności ścian na zginanie
8.4. Ocena spełnienia wymagań ochrony ppoż.
8.5. Ocena izolacyjności akustycznej
8.6. Określenie typów ścian działowych w budynku
8.7. Algorytm postępowania przy projektowaniu ścian działowych
8.9. Informacje dla wykonawcy

9. Wykonawstwo

9.1. Prace przygotowawcze
9.2. Roboty murowe
9.3. Roboty wykończeniowe
9.4. Zmiany w stosunku do projektu
9.5. Warunki odbioru

10. Użytkowanie

11. Podsumowanie

Bibliografia

 
 

Przykładowe slajdy i strony publikacji

 

SZKOLENIE

Podparcie krawędzi dolnej ściany działowej

 

Rodzaje zapraw murarskich

 

Nośność i stateczność ścian działowych Projektowanie ścian działowych

                               

PUBLIKACJA

Połączenie ścian działowych z konstrukcją Zbrojenie spoin wspornych w ścianach działowych

                    

Załączniki:
 • 1. Wstęp, terminy i definicje, miejsca stosowania TYP: mp4
 • 2. Rodzaje ścian działowych TYP: mp4
 • 3. Połączenie ścian działowych z konstrukcją TYP: mp4
 • 4. Materiały i wyroby TYP: mp4
 • 5. Wymagania TYP: mp4
 • 6. Projektowanie cz.1 TYP: mp4
 • 7. Projektowanie cz.2 TYP: mp4
 • 8. Wykonawstwo, użytkowanie, podsumowanie cz.1 TYP: mp4
 • 9. Wykonawstwo, użytkowanie, podsumowanie cz.2 TYP: mp4
 • Publikacja- Ściany działowe o konstrukcji murowej TYP: pdf
ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ