Ściany działowe a ochrona przed hałasem

Ściany działowe powinny spełniać określone wymagania ochrony przed hałasem. Wymagania nie są wysokie, a to oznacza że izolacyjność akustyczna takich ścian jest niska. Z czego zbudować ścianę działową, żeby lepiej izolowała akustycznie? Porównujemy parametry izolacyjności akustycznej ścian działowych murowanych z ceramiki, betonu komórkowego i silikatów.

 

Jakie są wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian działowych?

 

Wymagania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach określone są w normie PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych [N1].


Ściany działowe powinny zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed hałasem bytowym, którego źródło znajduje się w sąsiednich pomieszczeniach.


W normie PN-B-02151-3 [N1], w stosunku do ścian działowych, określono wyłącznie wymagania dla dźwięków powietrznych, nie został określony dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających pomiędzy pomieszczeniami rozdzielonymi ścianami działowymi.

Spełnienie tego wymagania może wymagać zaprojektowania ściany o odpowiedniej grubości, jak również przyjęcia do jej wykonania elementów murowych o dużym ciężarze własnym.

 

W przypadku budynków jedno- i wielorodzinnych, wymaganie normowe dla ścian działowych jako przegród w obrębie mieszkania dotyczy projektowego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej, RA1R, bez uwzględnienia wpływu pośredniego przenoszenia dźwięków.
Nie określono też wymagań dla drzwi, a wymaganie dotyczy wyłącznie części pełnej ściany działowej (bez drzwi). Należy pamiętać, że drzwi są bardzo istotnymi elementami, zazwyczaj w zdecydowany sposób pogarszającymi izolacyjność akustyczną całej przegrody.

 

Minimalne wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian działowych

 


Zgodnie z PN-B-02151-3 [N1] dla ścian działowych w mieszkaniu, minimalna wymagana wartość wskaźnika RA1R wynosi 35 dB, a dla ściany oddzielającej pokój od pomieszczenia sanitarnego 38 dB. Wskaźnik RA1R nie uwzględnia wpływu bocznego przenoszenia dźwięku i należy podkreślić, że te wymagania normowe dotyczą wyłącznie części pełnej ściany działowej (bez drzwi).

 

We wszystkich innych przypadkach budynków wymienionych w normie (w tym biurowych), wymagania dotyczą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’A1, uwzględniającego wpływy pośrednie, w tym bocznego przenoszenia dźwięku.

 

Projektowanie ścian działowych, a ochrona przed hałasem

 

 

Przy projektowaniu ścian działowych należy zwrócić uwagę na różnice w wymaganiach ze względu na przeznaczenie pomieszczeń w jakich znajdują się oceniane ściany działowe.

Należy również zwrócić uwagę na to jak zostały opisane wymagania i czy odnoszą się do całych przegród, czy też tylko do części pełnej ściany (lub ściany bez drzwi), albo wyłącznie do drzwi. 

Układ pomieszczeń należy tak projektować, aby pomieszczenia ciche nie sąsiadowały z głośnymi, np. „cicha” sypialnia była oddzielona od „głośnej” kuchni garderobą.

Wraz ze wzrostem izolacyjności akustycznej ściany działowej powinno się stosować drzwi o lepszych parametrach izolacyjności akustycznej, gdyż to one są najsłabszym punktem całej przegrody. W przypadku ścian działowych z drzwiami o ich izolacyjności akustycznej praktycznie decydują parametry akustyczne drzwi, a materiał z którego wykonana jest pozostała część ściany wpływa na tę wypadkową izolacyjność akustyczną ściany działowej symbolicznie.

 

Izolacyjność akustyczna ścian działowych - jak policzyć?

 

Ocena izolacyjności akustycznej ściany działowej w budynku mieszkalnym

Do obliczeń projektowanego wskaźnika oceny akustycznej właściwej RA1R stosuje się wzór:

RA1R = RA1 – 2 dB
 

gdzie:

RA1 - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej,

2dB - „ współczynnik bezpieczeństwa akustycznego” - korekta wyników badań laboratoryjnych.

2 dB uwzględniają dokładność wyznaczania wskaźników na podstawie pomiarów laboratoryjnych, różny stopień odtworzenia w badanym wzorcu cech materiałowo-konstrukcyjnych oraz ewentualne niedokładności wykonawstwa.

 

Ocena izolacyjności akustycznej ściany działowej w budynku innym niż mieszkalny

Do oceny izolacyjności akustycznej ścian działowych, jako przegrody w budynku innym niż mieszkalny, należy stosować projektowy wskaźnik oceny akustycznej właściwej R’A1.

R'A1 = RA1R - Ka

 

gdzie:

RA1R - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej, projektowy w dB,

Ka – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku

 

Wartość izolacyjności akustycznej ocenianej ściany nie powinna być mniejsza niż ta podana w normie PN-B-02151-3 [N1].


WARTO WIEDZIEĆ:

Wskaźnik RA1 określa się na podstawie wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej właściwej oraz widmowych wskaźników adaptacyjnych R(C,Ctr).

Wskaźniki Rw (C,Ctr) są wynikami badań ścian przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium, które są podawane przez producentów elementów murowych. Można je również przyjmować na podstawie danych literaturowych, np.  Poradnik ITB 448/2009 [2].

Na ich podstawie można określić wskaźnik RA1 i RA1R zgodnie z poniższym tokiem postępowania:

RA1 = Rw + C [dB]
RA1R =  RA1R – 2 [dB]

Uwaga: widmowy wskaźnik adaptacyjny ma wartość ujemną.

 


Porównanie izolacyjności akustycznej wybranych ścian działowych*)

 

Porównanie parametrów izolacyjności akustycznej ścian murowanych z ceramiki, betonu komórkowego i silikatów.

Parametry izolacyjności akustycznej ścian działowych murowanych z ceramiki, betonu komórkowego i silikatów

 

Tabela. Porównanie izolacyjności akustycznej ścian działowych

Element murowy Grubość ściany bez tynku [mm] Współczynnik RA1R [dB] Współczynnik RA1 [dB]
beton komórkowy Xella, Ytong PP4/0,6 115 37 39
Xella, Ytong Interio PP3/0,5 115 35 37
Solbet Optimal 600 120 36 38
Bruk-Bet, Termalica 600 120 36 38
ceramika Wienerberger, Porotherm 8 P+W 80 44 46
Wienerberger, Porotherm 11.5 P+W 115 45 47
Wienerberger, Porotherm 11.5 Dryfix 115 37 39
Wienerberger, Porotherm 11.5 Profi 115 39 41
Leier, THERMOPOR® P+W 115 43 45
silikaty Sil-Pro, Bloczek silikatowy U8L (D) 15-1,4 80 39 41
Sil-Pro, Bloczek silikatowy U11,5L (D) 15-1,6 115 44 46
Sil-Pro, Bloczek silikatowy U12L 15-1,6 120 45 47
Xella, Silka E8 80 43 45
Xella, Silka E12 120 45 47
Silikaty Effekt, D12/15 115 45 47

 

*) na podstawie informacji podawanych przez producentów na www


Przywołane normy:

[N1] PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

[2] Szudrowicz B., Tomczyk P., Instrukcja ITB 448/2009 Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. Wydawnictwo ITB, Warszawa 2009.

 


Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ