Ściągi obwodowe i wieńce zgodnie z wymaganiami Eurokod 6

Wymagania dotyczące projektowania i wykonywania wieńców i ściągów obwodowych wykonywanych w konstrukcjach murowych zawarte są w PN-EN 1996-1-1 punkt 8.5.1.4.

 

Uwaga: W nawiasach [kwadratowych] przytoczono zapisy wycofanej polskiej normy PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

[W wycofanej normie PN-B 03002:2007 pkt. 7.3.4. zapisano, że w budynkach ze ścianami murowanymi należy wykonać wieńce żelbetowe, które w poziomie stropu obiegają wszystkie ściany konstrukcyjne budynku.]

Wieniec w murze

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1, jeżeli przekazanie sił poziomych następuje za pośrednictwem wieńców lub ściągów obwodowych, powinny być one umieszczone w poziomie każdego stropu lub bezpośrednio pod nim. Ściągi obwodowe wykonywane są jako żelbetowe, z muru zbrojonego, stali lub drewna. Zgodnie z zapisami normy powinny przenosić obliczeniową siłę rozciągającą o wielkości 45 kN.

 

[Zgodnie z PN-B 03002:2007 zbrojenie podłużne wieńców powinno być ciągłe lub tak zakotwione, aby w każdym przekroju przenosiło siłę rozciągającą Fi nie mniejszą niż:

Fi ≥ li kN/m ≥ 90 kN

gdzie:

li – odległość w osiach poprzecznych ścian usztywniających [m].]

 

Ściągi obwodowe powinny być ciągłe na całym obwodzie budynku.

Ściągi obwodowe wykonane jako żelbetowe powinny mieć minimum dwa pręty zbrojenia o przekroju co najmniej 150 mm2. Zakłady prętów zbrojenia należy projektować zgodnie z PN-EN 1992-1-1, a także jeżeli jest to możliwe, układane mijankowo. Równoległe zbrojenie ciągłe może być uwzględniane w całym przekroju poprzecznym pod warunkiem, że jest usytuowane w stropach lub nadprożach w odległości nie większej niż 0,5 m od środka ściany lub stropu.

 

[Zgodnie z PN-B 03002:2007 zbrojenie wykonuje się je ze stali klas od A-0 do A-III, a potrzebny przekrój zbrojenia wyznacza się dla charakterystycznej granicy plastyczności stali fyk.]

W przypadku stosowania stropów nie stanowiących sztywnych tarcz, lub gdy pod oparciem stropu ułożone są warstwy poślizgowe, poziome usztywnienie ścian należy zapewnić przez wieńce lub statycznie równoważne części budynku.

[Zgodnie z PN-B 03002:2007 można przyjąć, że zbrojenie, które jest zaprojektowane ze względu na inne wymagania jest częścią zbrojenia wieńców. W wieńcu żelbetowym w ścianie stanowiącej skrajną podporę stropu należy zakotwić zbrojenie podporowe stropu odpowiadające wymaganiom normy PN-B 03264.]

 


Przywołane normy:

  1. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  2. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  3. PN-B 03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

Zobacz również:

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ