Rozstaw dylatacji w ścianach działowych

Odległości między dylatacjami pionowymi w ścianach działowych oraz sposób ich wykonania

 

W celu uniknięcia zarysowań, w zbyt długich ścianach działowych należy wykonywać dylatacje.
Norma PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów, wymaga stosowania w ścianach dylatacji, przeciwdziałających powstawaniu uszkodzeń na skutek między innymi odkształceń termicznych i wilgotnościowych, pełzania i skurczu. W normie tej podano maksymalne odległości między dylatacjami pionowymi lm dla niezbrojonych zewnętrznych ścian nienośnych w zależności od rodzaju materiału z którego wykonany jest mur. Wartości te można przyjmować również dla ścian działowych.

 

 

Tabela. Odległości pomiędzy dylatacjami zgodnie z PN-EN 1996-2.

Rodzaj muru lm [m]
Mury z elementów ceramicznych 12
Mury z elementów silikatowych 8
Mury z elementów z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego 6
Mury z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego 6

 

Odległości pomiędzy dylatacjami pionowymi można zwiększyć o 20% w przypadku ścian ze zbrojeniem w spoinach wspornych, wykonanym zgodnie z PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

 

Fragmenty ścian, rozdzielone dylatacją, powinny być łączone w sposób ograniczający powstanie różnic przemieszczeń pomiędzy nimi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ściany. Połączenia takie powinny umożliwiać swobodę przemieszczeń w płaszczyźnie ściany.

 

Kiedy należy zdylatować ścianę działową   Jak wykonac dylatacje w ścianie działowej

Przykłady wykonania dylatacji w ścianie działowej.

 

Alternatywą pokazanego bezpośredniego połączenia odcinków ścian rozdzielonych dylatacją jest wykonanie, w przekroju dylatacji, podpory w styku ściany ze stropem. Poprawnie wykonana dylatacja powinna przechodzić przez całą grubość ściany.

 

 


Więcej szczegółowych informacji na temat projektowania i wykonywania ścian działowych można znaleźć w publikacji i szkoleniu: Ściany działowe o konstrukcji murowej.

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ