Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe

 

Szkolenie dr hab. inż. Łukasza Drobca, prof. Politechniki Śląskiej dotyczy projektowania murów z uwagi na warunki pożarowe.

 

►   Chcesz dowiedzieć się jak przeprowadza się badania odporności ogniowej murów?

►   Projektujesz mury, a masz jakieś wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa pożarowego?

►   Szukasz szkolenia, które bazuje na praktycznych przykładach?

►   Chcesz nauczyć się określania odporności ogniowej metodą tabelaryczną i obliczeniową?

►   Chcesz w przyjazny sposób zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego zawartymi w normach PN-EN 1991-1-2 i PN-EN 1996-1-2?

 

W takim razie to szkolenie jest tym, którego szukasz !

 

Określenie odpowiedniego kryterium odporności ogniowej murowanych ścian powinno odbywać się na etapie projektowania budynku. Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym oraz wyrobom budowlanym. Wymagania te wynikają z przepisów Ustawy Prawo Budowlane, co w  praktyce oznacza, że elementy projektowanego lub budowanego budynku muszą spełniać kryteria odporności ogniowej podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kryteria odporności ogniowej ścian można określić na podstawie normy PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.  Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. W szkoleniu i publikacji przedstawiono sposoby określania odporności ogniowej według postanowień Eurokodu 6.

 

Przykłady slajdów ze szkolenia

 


Czego nauczysz się ze szkolenia:

 

Autor w szkoleniu pokazuje jak krok po kroku określić odporność ogniową metodą tabelaryczną, oraz na przykładzie prezentuje jak określić metodą obliczeniową odporność ogniową ściany wewnętrznej murowanej w budynku z trzema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczonego z garażem podziemnym.

Dowiesz się jak prawidłowo połączyć ściany z konstrukcją z uwagi na warunki pożarowe. Podane są najważniejsze informacje zawarte w normach PN-EN 1991-1-2 i PN-EN 1996-1-2.

 


Jak to działa ?

Szkolenie składa się z filmu (cztery części) oraz publikacji w formie pdf.


Format szkolenia: MP4
Długość szkolenia: 36 min
Format publikacji: PDF
Liczba stron publikacji: 26
Wersja językowa: polska

Filmy nagrany jest z komentarzem autora, w każdej chwili możesz wrócić do interesującego Cię zagadnienia i obejrzeć jeszcze raz. 

 


Dla kogo jest szkolenie ?

 

Szkolenie jest skierowane do osób, które szukają rzetelnej wiedzy związanej z ochroną przeciwpożarową.

Polecane dla projektantów, kierowników, inspektorów nadzoru jak również studentów z kierunku budownictwo
i dziedzin pokrewnych oraz dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie projektowania murów z uwagi
na warunki pożarowe.

 


Przejdź do:
 

Programu szkolenia

Spisu treści publikacji

Przykładowych slajdów szkolenia i stron publikacji

 


Program szkolenia: Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe

 

CZĘŚĆ I

 • Wymagania
 • Zasady projektowania
 • Fazy pożaru
 • Odporność ogniowa

 

CZĘŚĆ II

 • Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1991-1-2  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

CZĘŚĆ III

 • Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
 • Zniszczenie muru
 • Badania

 

CZĘŚĆ IV

 • Metoda tabelaryczna
 • Metoda obliczeniowa
 • Warunki konstrukcyjne z uwagi na pożar


Spis treści publikacji:

Przepisy PPOŻ. dotyczące ścian murowanych. Projektowanie wg EC-6

 

 1. Wprowadzenie
   
 2. Kryteria odporności ogniowej
   
 3. Sposoby określana odporności ogniowej według Eurokodu 6
   
 4. Określenie odporności ogniowej przez badania
   
 5. Metoda tabelaryczna
   
 6. Metody obliczeniowe
   
 7. Algorytm określania odporności ogniowej metodą tabelaryczną
   
 8. Przykład obliczeniowy
   
 9. Podsumowanie

 


Przykładowe slajdy szkolenia i strony publikacji

 

SZKOLENIE

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego Odporność ogniowa
Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1991-1-2 - pożar lokalny Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1996-1-2 - kombinacje obciążeń

 

PUBLIKACJA

Metody obliczeniowe określania odporności ogniowej Przykład obliczeniowy określania odporności ogniowej

 

Załączniki:
 • Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe cz.1 TYP: mp4
 • Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe cz.2 TYP: mp4
 • Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe cz.3 TYP: mp4
 • Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe cz.4 TYP: mp4
 • Przepisy PPOŻ. dotyczące ścian murowanych. Projektowanie wg EC-6 TYP: pdf
ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ