Połączenia systemów ścianowych

 

Szkolenie dotyczy zasad projektowania i wykonywania połączeń ścian z innymi elementami konstrukcji budynku. Jest skierowane zarówno do projektantów, jak i do wykonawców kubaturowych obiektów budowlanych. Zaprezentowano sposoby rozwiązań połączeń ścian, zasady projektowania połączeń oraz wskazówki wykonawcze.

 

Połączenia systemów ścianowych można zrealizować na wiele różnych sposobów. Sposób połączenia zależy nie tylko od rodzajów łączonych materiałów, ale również od funkcji, jaką ściana pełni w budynku.

W inny sposób wykonuje się połączenia ścian nienośnych (wypełniających, zwanych dawniej działowymi oraz osłonowych), a w inny ścian nośnych.

Ściany w budynku mogą pełnić rolę ścian wypełniających, nośnych i usztywniających. Ściany nośne przenoszą obciążenia pionowe z wyższych kondygnacji, a dodatkowo są ścianami usztywniającymi (przenoszą obciążenia poziome np. od wiatru działającego równolegle do lica ściany). Zewnętrzne ściany nośne przenoszą również obciążenie poziome prostopadłe do lica ściany. Ściany wypełniające powinny przenosić tylko obciążenie poziome prostopadłe do lica ściany. O sposobie pracy ściany decyduje projektant i zależy ona w dużej mierze od sposobu połączenia ściany z ścianą sąsiednią, z elementem żelbetowym lub innym elementem budynku. Nieodpowiednio zaprojektowane lub wykonane połączenie ściany może spowodować zmianę sposobu obciążenia i w konsekwencji zarysowanie i uszkodzenie ściany.

Szkolenie to odpowie na najczęściej stawiane pytania w tym obszarze.

 

W szkoleniu omówione są połączenia ścian:

  • mur (ściana wypełniająca) – żelbet (konstrukcja)
  • mur (ściana wypełniająca) – stal (konstrukcja)
  • mur (ściana wypełniająca) – mur (konstrukcja)

 


Szkolenie składa się z dwóch części: filmu oraz publikacji w formie pdf.


Format szkolenia: MP4
Długość szkolenia: 30 min
Format publikacji: PDF
Liczba stron publikacji: 27
Wersja językowa: polska
 

Dla kogo jest szkolenie ?

Szkolenie jest skierowane dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu wykonywania konstrukcji murowych, przede wszystkim dla projektantów, kierowników, inżynierów i majstrów budowy, inspektorów nadzoru jak również studentów z kierunku budownictwo i dziedzin pokrewnych.


 

Ze szkolenia dowiesz się:
 

  Który schemat podparcia ściany wybrać?

  W jaki sposób wykonuje się połączenia w ścianach nienośnych i konstrukcyjnych?

  W jaki sposób dobrać odpowiednie rozwiązanie?

  Jakie są rozwiązania połączeń ścian u dołu, góry i na krawędziach bocznych?

  W jaki sposób prawidłowo wykonać połączenie, aby nie było problemów z odbiorem robót?

 


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzanie i uzupełnienie wiedzy technicznej oraz budowanie świadomości w zakresie bezpiecznego wykonywania murów.
Pokazanie prawidłowych sposobów łączenia ścian z konstrukcją w powstających i modernizowanych obiektach.
 
 
Przejdź do:
 
 

Program szkolenia: Połączenia systemów ścianowych

 

1.Wprowadzenie

2. Połączenia w ścianach nienośnych

2.1. Rodzaje połączeń

2.2. Schematy statyczne i wskazówki projektowe

2.3. Czy zawsze trzeba liczyć połączenia?

2.4. Rozwiązania połączeń u dołu, u góry i na krawędziach bocznych

2.5. Wskazówki wykonawcze

3. Połączenia w ścianach nośnych

3.1. Rodzaje połączeń

3.2. Przewiązanie muru

3.3. Połączenia żelbet-mur (mury skrępowane)

4. Podsumowanie

 

Spis treści publikacji: Połączenia systemów ścianowych

 

1. Wprowadzenie

2. Połączenia w ścianach wypełniających

2.1. Podparcie dolnej krawędzi ścian

2.2. Podparcie górnej krawędzi ścian

2.3. Podparcie pionowych krawędzi ścian

3. Połączenia w murach konstrukcyjnych

3.1. Połączenia mur-mur

3.2. Połączenia mur-żelbet

4. Podsumowanie

 


Przykładowe slajdy i strony publikacji

 

Szkolenie       

     

 

 

Publikacja

Połączenia ścian wypełniających z konstrukcją Połączenie krawędzi poziomej górnej ściany ze stropem

         

Załączniki:
  • Połączenia systemów ścianowych cz. 1 TYP: mp4
  • Połączenia systemów ścianowych cz. 2 TYP: mp4
  • Publikacja- Połączenia systemów ścianowych TYP: pdf
ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ