Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

 

Szkolenie dr inż. Radosława Jasińskiego dotyczy określania wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji.

 

Wytrzymałość na ściskanie betonu jest podstawową informacją, którą należy uzyskać, kiedy dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanej konstrukcji z rozwiązaniami projektowymi, w sytuacji awaryjnej lub jeśli chcemy przystąpić do wszelkich prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania, modernizacją, przebudową i rozbudową obiektu.

Wykazane niezgodności, stanowić mogą podstawę do egzekwowania wynikających z umów roszczeń finansowych między stronami procesu budowlanego, zwykle jednak badania betonu stanowią tylko części ogólniejszej diagnostyki konstrukcji, która powinna obejmować także badania rozmieszczenia i właściwości zbrojenia, zagrożenia korozyjnego i wad w betonie.

Wybór sposobu wzmocnienia tego typu konstrukcji powinien uwzględniać oprócz geometrii, wymiarów i zbrojenia konstrukcji, także kwestie wytrzymałości i jednorodności betonu.

Niewystarczająca wytrzymałość na rozciąganie lub przyczepność, zdegradowane korozyjnie przypowierzchniowe warstwy betonu wykluczają zastosowanie niektórych typów łączników mechanicznych / chemicznych lub elementów zewnętrznego wzmocnienia (np. elementami stalowymi lub materiałami FRP) lub napraw z użyciem betonu natryskowego.

W innej sytuacji, przy stosunkowo dobrym stanie technicznym konstrukcji wykonanej z betonu o niewielkiej wytrzymałości na ściskanie, jakiekolwiek zmiany sposobu użytkowania i związane z tym zwiększenie obciążeń dotyczyć może wykonania wzmocnień większości elementów konstrukcyjnych i w ogólnym rozrachunku staje się ekonomicznie nieuzasadnione.

W każdej z wymienionych sytuacji prawidłowe rozpoznanie jednorodności i wytrzymałości betonu jest podstawą oceny bezpieczeństwa konstrukcji w danej lub przewidywanej sytuacji oraz zachowania pożądanych walorów użytkowych.

W zasadzie tylko w związku z bieżącą kontrolą przyrostu wytrzymałości lub zgodności z założeniami projektowymi badania konstrukcji ograniczone są wyłącznie do badań betonu.

 

   Czy wiesz jakie są metody badania wytrzymałości betonu w konstrukcji?

   Masz wątpliwości, z którego miejsca w konstrukcji, w jaki sposób, prawidłowo pobrać próbki do badań wytrzymałości betonu?

   Chcesz wiedzieć jakie czynniki wpływają na wytrzymałość betonu w odwiertach rdzeniowych i jak je uwzględniać?

 

Jeżeli szukasz praktycznej wiedzy na temat określania wytrzymałości betonu w konstrukcji, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie !

 

Program szkolenia    Spis treści publikacji  Przykłady slajdów ze szkolenia i publikacji  


 

Rzetelnie przeprowadzone badania betonu pozwalają jednoznacznie określić wytrzymałość i nie pozostawiają możliwości nadinterpretacji uzyskanych wyników. Inaczej jest kiedy wnioskowanie prowadzi się na ,,małych próbach”, zwłaszcza dla betonu o dużej niejednorodności lub kiedy badania wykonano w sposób niezgodny z przyjętymi procedurami.

 

Czego nauczysz się ze szkoleniem:

 

W szkoleniu przedstawiono przegląd metod określania wytrzymałości betonu w istniejących konstrukcjach:

 • pobranie próbek z konstrukcji i ich zbadanie metodą niszczącą oraz
 • metody nieniszczące:
  • sklerometryczną,
  • pull-out,
  • ultradżwiękową,
  • i inne.

 

W szkoleniu oraz w dołączonej do niego publikacji autor przedstawia przegląd współczesnych metod określenia wytrzymałości betonu w istniejących konstrukcjach metodami niszczącymi, małoniszczącymi jak i nieniszczącymi, skupiając jednak największą uwagę na metodach zestandaryzowanych zawartych w obowiązujących w Polsce normach.

Autor omawia szczegółowe procedury postępowania w zakresie prowadzenia badań jak również na etapie analizy wyników oraz najczęściej spotykane w praktyce błędy. Mając na uwadze adresata publikacji, którym najczęściej jest inżynier projektant, czasem niedoświadczony w zakresie remontów i wzmocnień, podkreśla wszelkie kwestie, na które powinien zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu, nadzoru autorskiego lub opracowywania opinii technicznej.

 


Jak to działa ?

 

Szkolenie składa się z filmu (cztery części) oraz publikacji w formie pdf.


Format szkolenia: MP4
Długość szkolenia: 53 min
Format publikacji: PDF
Liczba stron publikacji: 153
Wersja językowa: polska

 

Filmy nagrany jest z komentarzem autora, w każdej chwili możesz wrócić do interesującego Cię zagadnienia i obejrzeć jeszcze raz. 

 


Dla kogo jest szkolenie ?

 

Szkolenie jest adresowane do projektantów, kierowników, inżynierów, inspektorów nadzoru, osób nadzorujących prace z zakresu budownictwa betonowego, jak również studentów z kierunku budownictwo i dziedzin pokrewnych.

 


       Program szkolenia: Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

 

CZĘŚĆ I - Informacje ogólne. Badania niszczące betonu.

CZĘŚĆ II - Badania nieniszczące betonu.

​CZĘŚĆ III - Przykłady badań.

CZĘŚĆ IV - Najczęściej popełniane błędy.

 


Spis treści publikacji: Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

 

1. Wstęp.

2. Informacje ogólne.

3. Metody badań wytrzymałości betonu.

3.1 Badania niszczące betonu.

3.1.1. Pobieranie i przygotowanie próbek.

3.1.2. Wykonanie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie.

3.1.3. Sprawozdanie z badań.

3.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej i klasy wytrzymałości betonu na podstawie badań niszczących.

3.1.5. Sprawozdanie z przeprowadzonej oceny wytrzymałości betonu na ściskanie.

3.1.6. Przykłady określanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą bezpośrednią.

3.2. Badania nieniszczące betonu.

3.2.1. Metoda sklerometryczna.

3.2.2. Metoda pull-out.

3.2.3. Metoda ultradźwiękowa.

3.2.4. Inne metody nieniszczące.

3.2.5. Ustalenie zależności między wynikiem badania metodami nieniszczącymi, a wytrzymałością betonu na ściskanie wg PN-EN 13791:2008.

3.2.6. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie metodami nieniszczącymi wg PN-EN 13791:2008.

3.2.7. Sprawozdanie z przeprowadzonej oceny wytrzymałości betonu na ściskanie metodą bezpośrednią i pośrednią.

3.2.8. Przykłady zastosowania metody pośredniej.

4. Najczęściej popełniane błędy.

5. Podsumowanie.

6. Bibliografia.

 


Przykładowe slajdy szkolenia i strony publikacji

 

SZKOLENIE

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu w konstrukcji
Skalowanie krzywej bazowej metodą sklerometryczną Błędy przy wykonywaniu odwiertów i pobieraniu próbek

 

PUBLIKACJA

Metody badań wytrzymałości betonu Skalowanie krzywej bazowej metodą sklerometryczną- przykład

 

Załączniki:
 • Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji cz.1 TYP: mp4
 • Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji cz.2 TYP: mp4
 • Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji cz.3 TYP: mp4
 • Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji cz.4 TYP: mp4
 • Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji TYP: pdf
ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ