Kategoria elementów murowych

Według grupy norm PN-EN 771 (Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1÷6) producent powinien zadeklarować wytrzymałość średnią lub charakterystyczną elementów murowych oraz z jakim prawdopodobieństwem podana wytrzymałość może być niższa od deklarowanej - przez podanie kategorii elementów murowych.

 

Klasyfikacja elementów murowych do kategorii I lub II

 

Elementy murowe klasyfikuje się do kategorii I lub II, w zależności od deklarowanego przez producenta poziomu ufności dla wytrzymałości na ściskanie. Deklaracja ta powinna znaleźć potwierdzenie w badaniach zakładowej kontroli jakości wyrobów.

Do kategorii I zalicza się elementy murowe, dla których prawdopodobieństwo wystąpienie wytrzymałości mniejszej od deklarowanej jest nie większe niż 5%.

Elementy nie spełniające tego warunku zalicza się do elementów murowych kategorii II.

 

 

Jakie mogą być skutki zmiany kategorii elementów murowych przewidzianych w projekcie?

 

Kategoria elementów murowych w istotny sposób wpływa na wytrzymałość i nośność konstrukcji murowych. Z tego względu zastępowanie przewidzianych w projekcie elementów murowych kategorii I elementami kategorii II o takiej samej wytrzymałości może mieć miejsce wyłącznie za zgodą projektanta lub innej osoby uprawnionej, które muszą stwierdzić zachowanie odpowiednich zapasów bezpieczeństwa konstrukcji.

 

Poniżej przedstawiono porównanie obliczeniowej wytrzymałości na ściskanie – fd muru wykonanego z elementów murowych kategorii I i II. Pozostałe parametry muru i jego wykonania, wpływające na wytrzymałość obliczeniową, przyjęto jednakowe. Obliczenia wykonano według zasad przyjętych w normie PN-EN:1996-1-1.

 

  kategoria I kategoria II

Element murowy

Rodzaj elementu murowego: ceramiczne lub silikatowe
Grupa elementów murowych: 1
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fb: 15 MPa
Szerokość elementów murowych (grubość ściany): >150 mm
Zaprawa Rodzaj zaprawy: Zaprawa zwykła projektowana
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy: 10 MPa
Mur Klasa wykonania robót: Klasa A
Charakterystyczna wytrzymałość muru (wzór NA.1) fk: 5,98 MPa
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (tablica NA.1): ϒm=1,7 ϒm=2,2
Obliczeniowa wytrzymałość muru na ściskanie (p. 2.4.1 normy) fd: 3,52 MPa 2,72 MPa

Uwagi:

  • Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych powinna być deklarowana przez producenta. 
    W przypadku braku takich danych należy ją wyznaczać na podstawie wytrzymałości średniej oraz metody prowadzenia badań wytrzymałości elementów murowych.

     
  • Częściowy współczynnik bezpieczeństwa podany w normie może być stosowany w przypadku elementów murowych kategorii II dla których prawdopodobieństwo wystąpienie wytrzymałości mniejszej od deklarowanej jest nie większe niż 25%. Jeżeli elementy nie spełniają tego warunku powinno się je uznawać za elementy niekonstrukcyjne.

 

Zamiana elementów murowych kategorii I na elementy murowe kategorii II, przy zachowaniu innych parametrów wykonywania muru, prowadzi do istotnego obniżenia wytrzymałości obliczeniowej muru a co za tym idzie również jego nośności. W pokazanym przykładzie spadek wytrzymałości obliczeniowej muru wynosi 23%.

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ