Kategoria elementów murowych

 

Według grupy norm PN-EN 771 (Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1÷6) producent powinien zadeklarować wytrzymałość średnią lub charakterystyczną elementów murowych oraz z jakim prawdopodobieństwem
podana wytrzymałość może być niższa od deklarowanej
- przez podanie kategorii elementów murowych.

 

Elementy murowe klasyfikuje się do kategorii I lub II, w zależności od deklarowanego przez producenta poziomu ufności
dla wytrzymałości na ściskanie. Deklaracja ta powinna znaleźć potwierdzenie w  badaniach zakładowej kontroli jakości
wyrobów. 

 

 Do kategorii I zalicza się elementy murowe

dla których prawdopodobieństwo wystąpienie wytrzymałości mniejszej od deklarowanej jest nie większe niż 5%.

 Elementy nie spełniające tego warunku zalicza się do elementów murowych kategorii II.

 

Kategoria elementów murowych w istotny sposób wpływa na wytrzymałość i nośność konstrukcji murowych. Z tego
względu zastępowanie przewidzianych w projekcie elementów murowych kategorii I elementami kategorii II o takiej samej
wytrzymałości może mieć miejsce wyłącznie za zgodą projektanta lub innej osoby uprawnionej, które muszą stwierdzić
zachowanie odpowiednich zapasów bezpieczeństwa konstrukcji.

 

Poniżej przedstawiono porównanie obliczeniowej wytrzymałości na ściskanie – fd muru wykonanego z elementów
murowych kategorii I i II. Pozostałe parametry muru i jego wykonania, wpływające na wytrzymałość obliczeniową,
przyjęto jednakowe. Obliczenia wykonano według zasad przyjętych w normie PN-EN:1996-1-1.

 

  kategoria I kategoria II

Element

murowy

Rodzaj elementu murowego: ceramiczne lub silikatowe
Grupa elementów murowych: 1
Znormalizowana wytrzymałość
na ściskanie fb:
15 MPa
Szerokość elementów murowych (grubość ściany): >150 mm
Zaprawa Rodzaj zaprawy: Zaprawa zwykła projektowana
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy: 10 MPa
Mur Klasa wykonania robót: Klasa A
Charakterystyczna wytrzymałość muru (wzór NA.1) fk: 5,98 MPa
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (tablica NA.1): ϒm=1,7 ϒm=2,2
Obliczeniowa wytrzymałość muru
na ściskanie (p. 2.4.1 normy) fd:
3,52 MPa 2,72 MPa

Uwagi:

  • Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych powinna być deklarowana przez producenta. 
    W przypadku braku takich danych należy ją wyznaczać na podstawie wytrzymałości średniej oraz metody prowadzenia badań wytrzymałości elementów murowych.

     
  • Częściowy współczynnik bezpieczeństwa podany w normie może być stosowany w przypadku elementów murowych kategorii II dla których prawdopodobieństwo wystąpienie wytrzymałości mniejszej od deklarowanej jest nie większe niż 25%. Jeżeli elementy nie spełniają tego warunku powinno się je uznawać za elementy niekonstrukcyjne.

 

Zamiana elementów murowych kategorii I na elementy murowe kategorii II, przy zachowaniu innych parametrów
wykonywania muru, prowadzi do istotnego obniżenia wytrzymałości obliczeniowej muru a co za tym idzie również
jego nośności. W pokazanym przykładzie spadek wytrzymałości obliczeniowej muru wynosi 23%.

 

do góry

Dorota Kajka