Spoiny w murze

Dopuszczalne grubości spoin w murze. Funkcje jakie spełniają w murze oraz sposób ich wykonania

Publikacja | Darmowe
Połączenia ścian murowanych zgodnie z wymaganiami Eurokodu 6

Czyli jak prawidłowo połączyć ściany murowane?

Publikacja | Darmowe
Wymagania konstrukcyjne dla murów zbrojonych

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych zbrojonych.

Publikacja | Darmowe
Ściągi obwodowe i wieńce zgodnie z wymaganiami Eurokod 6

Jakie są wymagania w stosunku do wieńców i ściągów obwodowych ?

Publikacja | Darmowe
Wymagania konstrukcyjne dla muru

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych niezbrojonych.

Publikacja | Darmowe
Zbrojenie strefy podokiennej

Jak wykonać zbrojenie ściany pod oknem?

Publikacja | Darmowe
Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

Publikacja | Darmowe
Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

Publikacja | Darmowe
10 najczęściej popełnianych błędów przy murowaniu ścian

Na co należy zwrócić uwagę podczas murowania ścian, aby zminimalizować ryzyko ich zarysowań i pęknięć.

Publikacja | Darmowe
Izolacyjność cieplna przegród - zmiany na przestrzeni lat

Jak zmieniały się wymagania cieplne dla ścian.

Publikacja | Darmowe
Wartości deklarowane i obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła λ (lambda)

Obliczeniowe wartości cieplne muru i wyrobów murowych oraz materiałów izolacyjnych.

Publikacja | Darmowe
Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Publikacja | Darmowe
Algorytm obliczania współczynnika przenikania ciepła U dla ścian

W jaki sposób obliczyć współczynnik U dla ściany?

Publikacja | Darmowe
Akustyka budowlana - wymagania

Jakie wymagania związane z akustyką budowlaną zawarte są w przepisach prawa budowlanego?

Publikacja | Darmowe
Beton - klasy wytrzymałości, oznaczenia

Co oznaczają klasy betonu ?

Publikacja | Darmowe
Ściany działowe a ochrona przed hałasem

Izolacyjność akustyczna ścian działowych murowanych.

Publikacja | Darmowe
Podparcie dolnej krawędzi ściany wypełniającej

Jak prawidłowo połączyć dolną krawędź ściany wypełniającej z konstrukcją ?

Publikacja | Darmowe
Rozstaw dylatacji w ścianach działowych

Odległości między dylatacjami pionowymi w ścianach działowych oraz sposób ich wykonania.

Publikacja | Darmowe
Czy ściany działowe są obciążone?

Czy ścianom działowym stawia się wymagania konstrukcyjne odnośnie ich sztywności i nośności?

Publikacja | Darmowe
Zarysowania ścian działowych

Podstawowe przyczyny zarysowania ścian działowych.

Publikacja | Darmowe
Wykonawstwo murowanych ścian działowych

Jak poprawnie wykonać ścianę działową ?

Publikacja | Darmowe
Wymiary ściany działowej

Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

Publikacja | Darmowe
Roboty murowe w okresie obniżonej temperatury

Metody murowania w warunkach zimowych.

Publikacja | Darmowe
Kategoria elementów murowych

Różnica pomiędzy I i II kategorią elementów murowych.

Publikacja | Darmowe