Dobór zwykłych zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia ze względu na trwałość

Zaprawa murarska powinna być dobierana do przyjętego rodzaju i typu elementów murowych z uwzględnieniem jej trwałości. Ponieważ nie zostały opracowane jednolite europejskie metody badań trwałości przy doborze zaprawy, można stosować zasady podane w Załączniku B do normy PN-EN 1996-2.

Trwałość zaprawy w murze powinna być na tyle długa, aby w założonym okresie użytkowania budynku wykonana z niej spoina mo­gła sprostać warunkom mikrośrodowiskowym.

 

Dobór zapraw murarskich ze względu na trwałość

 

Przy doborze zaprawy ze względu na trwałość należy brać pod uwagę takie właściwości użytkowe zaprawy jak:

  • wytrzymałość na ściskanie,
  • wytrzymałość na zginanie,
  • zdolność wiązania wody.

 

Za względu na trwałość w normie PN-B-10104 przyjęte zostały oznaczenia zapraw murarskich wytwarzanych, jako mieszanki na miejscu budowy w zależności od miejsca ich zastosowania. Określono trwałość poszczególnych rodzajów i klas zapraw murarskich oraz odpowiadające im warunki ekspozycji, w jakich mogą być zastosowane zgodnie z Załącznikiem B do PN-EN 1996-2.

Rodzaj zaprawy

Symbol odmiany

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Proporcje składników (mierzone objętościowo)

Kategoria trwałości wg PN-EN 1996-2

Zastosowanie zaprawy murarskiej w murach narażonych na:

cement

wapno

piasek

cementowa

A

M20

1

-

2

S

silne działanie warunków zewnętrznych

(warunki surowe)

B

M15

1

-

3

C

M10

1

-

4

M

średnie działanie warunków zewnętrznych

(warunki umiarkowane)

cementowo-wapienna

D

M15

1

0,25

3

S

silne działanie warunków zewnętrznych

(warunki surowe)

E

M10

1

0,5

4

M

średnie działanie warunków zewnętrznych

(warunki umiarkowane)

F

M5

1

1

6

G

M2,5

1

2

9

P

słabe działanie warunków zewnętrznych

(warunki obojętne)

wapienna

H

M1

-

1

1,5

I

M0,5

-

1

2

J

M0,25

-

1

4

 

 

W PN-EN 1996-2 podano, że nie należy stosować domieszek, dodatków ani pigmentów, jeśli nie podano ich w specyfikacji projektowej.

 

Możliwości zastosowania zapraw poszczególnych kategorii w klasach ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych w zależności na warunków mikro ekspozycji

Kategoria trwałości zaprawy murarskiej

(i  jej przeznaczenie)

Klasy ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych w zależności na warunki mikro ekspozycji

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Środowisko suche
(Podczas wykonywania muru lub każdej jego części nie będą one narażone przez dłuższy okres na działanie silnie niekorzystnych warunków)

MX2.1

MX2.2

MX3.1

MX3.2

Narażone na działanie soli z powietrza, wody morskiej lub soli do odladzania

Środowisko chemicznie agresywne

Narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie

Narażone na silne działanie wilgoci lub zamoczenie

Narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie
(Narażone na cykliczne zamrażanie i odmrażanie)

Narażone na silne działanie wilgoci lub zamoczenie
(Narażone na cykliczne zamrażanie i odmrażanie)

S

(do warunków surowych)

+

+

W przypadku ceramicznych elementów murowych kategorii S1, stosowanych z uwagi na zawartość soli rozpuszczalnych, zaprawa powinna być odporna na korozję siarczanową

+

W przypadku ceramicznych elementów murowych kategorii S1, stosowanych z uwagi na zawartość soli rozpuszczalnych, zaprawa powinna być odporna na korozję siarczanową

+

Przed zastosowaniem należy określić stopień narażenia na działanie soli, zawilgocenia i cykliczne zamrażanie/rozmrażanie

Przed zastosowaniem należy dokonać oceny środowiska oraz efektów wpływów chemicznych

M

(do warunków umiarkowanych)

+

+

+

+

 

 

 

P

(do warunków obojętnych)

Należy zabezpieczyć elementy murowe, zaprawę i konstrukcję murową przed wchłanianiem wilgoci i mrozem

 

 

 

 

 

 

 

W klasach ekspozycji MX4 i MX5 należy stosować zaprawy specjalnie zaprojektowane do określonych warunków środowiskowych z uwzględnieniem działania soli czy też wpływu związków chemicznych.
Zaprawy cementowo-wapienne są najkorzystniejszym rodzajem zapraw murarskich. Nie tylko dla tego, że dodatek wapna poprawia ich właściwości użytkowe podczas murowania czy też po związaniu mają wystarczającą wytrzymałość i dobrą przyczepność, ale również dlatego, że można je stosować praktycznie w większości powszechnie występujących warunków środowiskowych.

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ