Czy ściany działowe są obciążone?

Ściany działowe to ściany nie przenoszące obciążeń. Czy oznacza to, że ścianom działowym nie stawia się wymagań konstrukcyjnych?

 

Według definicji z normy PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach: 
„Ściany działowe to ściany nie przenoszące obciążeń”.

 

Czy definicja ta oznacza, że ścianom działowym nie stawia się wymagań konstrukcyjnych odnośnie ich sztywności i nośności?
Tak nie jest. Muszą one przejmować, między innymi, obciążenia użytkowe, uzależnione od kategorii pomieszczeń w których występują (norma PN-EN 1991-1-1).

 

Obciążenia działające na ściany działowe

 

Ściany działowe nie są wprawdzie elementami konstrukcyjnymi obiektu stanowią jednak jego wypełnienie i jako takie powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane obiektom budowlanym.

 

Należy przyjąć, że autorzy cytowanej wyżej definicji przez obciążenia rozumieją wyłącznie obciążenia działające na konstrukcję obiektu. Do obciążeń tych należy zaliczać ciężar ścian działowych jak również działające na te ściany obciążenia użytkowe.
 

 


Więcej szczegółowych informacji na temat projektowania i wykonywania ścian działowych można znaleźć
w szkoleniu: Ściany działowe o konstrukcji murowej

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ