szkolenie
Wyroby budowlane

Beton - klasy wytrzymałości, oznaczenia

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu wg normy PN-EN 206. Oznaczenia klas betonu wg normy PN-B 03264 (wycofanej) i odpowiadające im nowe oznaczenia klas betonu.