szkolenie
Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
Uszkodzenia konstrukcji

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian

Zasady, technologie wykonania i stosowane materiały podczas napraw i wzmocnienia murów.