Spoiny w murze

Dopuszczalne grubości spoin w murze. Funkcje jakie spełniają w murze oraz sposób ich wykonania

Publikacja | Darmowe
Zbrojenie strefy podokiennej

Jak wykonać zbrojenie ściany pod oknem?

Publikacja | Darmowe
Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

Publikacja | Darmowe
Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

Publikacja | Darmowe
10 najczęściej popełnianych błędów przy murowaniu ścian

Na co należy zwrócić uwagę podczas murowania ścian, aby zminimalizować ryzyko ich zarysowań i pęknięć.

Publikacja | Darmowe
Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Publikacja | Darmowe
Podparcie dolnej krawędzi ściany wypełniającej

Jak prawidłowo połączyć dolną krawędź ściany wypełniającej z konstrukcją ?

Publikacja | Darmowe
Połączenia systemów ścianowych

Szkolenie dotyczy połączeń ścian murowanych (wypełniających) z konstrukcją żelbetową lub murem.

Publikacja | Cena: 25,00 zł
Ściany działowe o konstrukcji murowej

Rodzaje i technologie wykonania. Wymagania i kryteria oceny, projektowanie.

Publikacja | Cena: 44,00 zł
Rozstaw dylatacji w ścianach działowych

Odległości między dylatacjami pionowymi w ścianach działowych oraz sposób ich wykonania.

Publikacja | Darmowe
Czy ściany działowe są obciążone?

Czy ścianom działowym stawia się wymagania konstrukcyjne odnośnie ich sztywności i nośności?

Publikacja | Darmowe
Zarysowania ścian działowych

Podstawowe przyczyny zarysowania ścian działowych.

Publikacja | Darmowe
Wykonawstwo murowanych ścian działowych

Jak poprawnie wykonać ścianę działową ?

Publikacja | Darmowe
Wymiary ściany działowej

Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

Publikacja | Darmowe
Roboty murowe w okresie obniżonej temperatury

Metody murowania w warunkach zimowych.

Publikacja | Darmowe
Kategoria elementów murowych

Różnica pomiędzy I i II kategorią elementów murowych.

Publikacja | Darmowe