szkolenie
Ściany i mury

Spoiny w murze

Dopuszczalne grubości spoin w murze. Funkcje jakie spełniają w murze oraz sposób ich wykonania

szkolenie
Ściany i mury

Zbrojenie strefy podokiennej

Jak wykonać zbrojenie ściany pod oknem?

szkolenie
Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

szkolenie
Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
Ściany i mury

10 najczęściej popełnianych błędów przy murowaniu ścian

Na co należy zwrócić uwagę podczas murowania ścian, aby zminimalizować ryzyko ich zarysowań i pęknięć.

szkolenie
Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

szkolenie
Ściany i mury

Podparcie dolnej krawędzi ściany wypełniającej

Jak prawidłowo połączyć dolną krawędź ściany wypełniającej z konstrukcją ?

szkolenie
Ściany i mury

Połączenia systemów ścianowych

Szkolenie dotyczy połączeń ścian murowanych (wypełniających) z konstrukcją żelbetową lub murem.

szkolenie
Ściany i mury

Ściany działowe o konstrukcji murowej

Rodzaje i technologie wykonania. Wymagania i kryteria oceny, projektowanie.

szkolenie
Ściany i mury

Rozstaw dylatacji w ścianach działowych

Odległości między dylatacjami pionowymi w ścianach działowych oraz sposób ich wykonania.

szkolenie
Ściany i mury

Czy ściany działowe są obciążone?

Czy ścianom działowym stawia się wymagania konstrukcyjne odnośnie ich sztywności i nośności?

szkolenie
Ściany i mury

Zarysowania ścian działowych

Podstawowe przyczyny zarysowania ścian działowych.

szkolenie
Ściany i mury

Wykonawstwo murowanych ścian działowych

Jak poprawnie wykonać ścianę działową ?

szkolenie
Ściany i mury

Wymiary ściany działowej

Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

szkolenie
Ściany i mury

Kategoria elementów murowych

Różnica pomiędzy I i II kategorią elementów murowych.