szkolenie
Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

szkolenie
Uszkodzenia konstrukcji

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian

Zasady, technologie wykonania i stosowane materiały podczas napraw i wzmocnienia murów.

szkolenie
Ściany i mury

Połączenia systemów ścianowych

Szkolenie dotyczy połączeń ścian murowanych (wypełniających) z konstrukcją żelbetową lub murem.