szkolenie
Akustyka budowlana

Akustyka w budynkach biurowych w Polsce i w Niemczech

Hałas jest powodem stresu i trudnościom w skupieniu podczas pracy, a poprzez to wpływa na obniżenie wydajności pracy biurowej, dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków izolacyjności akustycznej w pomieszczeniach biurowych.

szkolenie
Akustyka budowlana

Akustyka w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Polsce i w Niemczech

Użytkownicy mieszkań najczęściej skarżą się na hałas, którego źródłem są ich sąsiedzi. Dlatego przyjęło się, że komfort akustyczny w mieszkaniach jest oceniany przede wszystkim poziomem izolacyjności akustycznej ścian między mieszkaniami i oddzielających mieszkanie od korytarza i klatki schodowej.

szkolenie
Akustyka budowlana

Porównanie wymagań akustycznych w hotelach w Polsce i w Niemczech

Hałas regularnie znajduje się na szczycie listy skarg gości korzystających z usług hotelowych. Czy wymagania izolacyjności akustycznej dla hoteli i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obowiązujące w Polsce różnią się od tych obowiązujących w Niemczech?

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach zamieszkania zbiorowego

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki zamieszkania zbiorowego w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrzny: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach użyteczności publicznej

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki użyteczności publicznej w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrzny: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony przed hałasem. Przepisy określają dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego i wewnętrznego oraz odpowiadające im klasy akustyczne budynków.

szkolenie
Ściany i mury

Spoiny w murze - grubość i sposób wykonania spoin

Dopuszczalne grubości spoin w murze. Sposób wykonania spoiny w murze otynkowanym i licowym. Funkcje jakie spoiny spełniają w murze.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki wielorodzinne w zakresie ochrony przed halsem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrznym: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem dla budynków jednorodzinnych wolnostojących

W budynkach jednorodzinnych wolnostojących przyjęto wymagania w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie podstawowym. Każdy inwestor może określić wymagania na dowolnym wyższym poziomie.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych

Ochrona przed hałasem w budynkach mieszkalnych jest jednym z podstawowych wymagań jakie powinien spełniać każdy budynek przeznaczony do zamieszkania przez ludzi. Budynek mieszkalny powinien być chroniony przed hałasem zewnętrznym jak i wewnętrznym zarówno halsem bytowym jak i instalacyjnym.

szkolenie
Ściany i mury

Ściany działowe o konstrukcji murowej

Rodzaje ścian działowych i sposoby ich budowania. Jakie wymagania powinny spełniać ściany działowe, jak należy łączyć ściany działowe z konstrukcją. Kryteria wyboru materiałów i technologii wykonania.