Akustyka w budynkach biurowych w Polsce i w Niemczech

Hałas jest powodem stresu i trudnościom w skupieniu podczas pracy, a poprzez to wpływa na obniżenie wydajności pracy biurowej, dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków izolacyjności akustycznej w pomieszczeniach biurowych.

 

Praca w biurze wymaga z jednej strony skupienia, a z drugiej współpracy, wymiany informacji, poglądów, a często również ożywionych dyskusji.
Z jednej strony potrzebna, a nawet wymagana jest cisza, a z drugiej nieunikniony jest całkiem spory hałas.
Rolą projektanta jest zaprojektowanie budynku biurowego w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie warunki i komfort pracy możliwie wszystkim pracownikom. W przypadku pomieszczeń biurowych obok odpowiedniej izolacyjności akustycznej zapewniającej wymagany poziom dźwięku w miejscu pracy, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków pogłosowych. Niezależnie od ochrony przed hałasem ważne jest również zapewnienie pomieszczeń gwarantujących odpowiedni poziom poufności.

 

Porównanie wymagań izolacyjności akustycznej w budynkach biurowych w Polsce i w Niemczech

 

Szczegółowe, obowiązujące w Polsce, wymagania izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach biurowych zawarte zostały w tablicy 5 normy PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

 

W Niemczech obowiązujące od bardzo dawna analogiczne wymagania są bardzo skromne i dotyczą tylko izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami i strefami „obcymi”. Podane w DIN 4109-1:2018 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen (Sound insulation in buildings - Part 1: Minimum requirements) wymagania dla budynków biurowych są zawarte w tablicy 2, która dotyczy również budynków mieszkalnych i mieszanych mieszkalno-biurowych. Od lat toczy się tam dyskusja na temat rozszerzenia, a właściwie ustanowienia wymagań w obrębie danego bura. Dlatego w literaturze niemieckiej zalecane są szczegółowe wymagania, które często są stosowane przy projektowaniu budynków biurowych.

 

W poniższej tablicy zestawiono część z tych wymagań pozwalającej na porównanie wymagań obowiązujących w Polsce i w Niemczech.

 

Porównanie wybranych wymagań izolacyjności akustycznej w budynkach biurowych cz. 1

Polska

Niemcy

OBOWIĄZKOWE WYMAGANIA NORMOWE

Zapisy normowe

Wartości przyjęte do porównania z wymaganiami wg PN (po przeliczeniu do wskaźników wg PN)

Zapisy normowe

PN-B-02151-3:2015

DIN 4109-1:2018

CZĘŚĆ BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C 40 dB

RA,1 = R′w + C 51 dB *)

R′≥ 53 dB

CZĘŚĆ PEŁNA ŚCIANY z DRZWIAMI MIĘDZY BIUREM a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1 = R′w + C 40 dB

brak

brak

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI, SALAMI KONFERENCYJNYMI a POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI

RA,1 = R′w + C 50 dB

brak

brak

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY ZESPOŁAMI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ ODRĘBNYCH UŻYTKOWNIKÓW

RA,1 = R′w + C 50 dB

brak

brak

ŚCIANA z DRZWIAMI MIĘDZY KLATKĄ SCHODOWĄ i/lub KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ a BIUREM,
gdy jest w nim przedpokój oddzielony drzwiami od pokojów biurowych

brak

RA,1 = R′w + C 40 dB

R′w ≥ 42 dB

ŚCIANA z DRZWIAMI MIĘDZY KLATKĄ SCHODOWĄ i/lub KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ,
gdy nie ma w nim przedpokoju oddzielonego drzwiami od pokojów biurowych

brak

RA,1 = R′w + C 50 dB

R′w ≥ 52 dB

DRZWI WEJŚCIOWE DO BIURA,  gdy jest w nim przedpokój oddzielony drzwiami od pokojów biurowych

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

Rw ≥ 27 dB

DRZWI WEJŚCIOWE DO BIURA, gdy nie ma w nim przedpokoju oddzielonego drzwiami od pokojów biurowych

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

Rw ≥ 37 dB

 

 

Porównanie wybranych wymagań izolacyjności akustycznej w budynkach biurowych cz. 2

Polska

Niemcy

Obowiązkowe wymagania normowe

Zalecenia/ wymagania nieobowiązkowe

Zapisy normowe

Wartości przyjęte do porównania z wymaganiami wg PN (po przeliczeniu do wskaźników wg PN)

Zapisy normowe

PN-B-02151-3:2015

DIN 4109-1:2018

BIURA o NAJNIŻSZYM STANDARDZIE

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C ≥ 40 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 35 dB *)

R′≥ 37 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1,R = Rw + C ≥ 25 dB

Rw ≥ 27 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1,R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

brak

brak

BIURA z PODSTAWOWYMI WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI POUFNOŚCI   
– pomieszczenia z miejscem pracy wielu osób

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C ≥ 40 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 40 dB *)

R′≥ 42 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1R = Rw + C ≥ 30 dB

Rw ≥ 32 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1R = Rw + C ≥ 25 dB

Rw ≥ 27 dB

BIURA ze ŚREDNIMI WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI POUFNOŚCI   
np. pokoje kierowników działów, pokoje do zwykłych spotkań

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C ≥ 40 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 45 dB *)

R′≥ 47 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1R = Rw + C ≥ 35 dB

Rw ≥ 37 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 30 dB

RA,1R = Rw + C ≥ 30 dB

Rw ≥ 32 dB

BIURA z WYSOKIMI WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI POUFNOŚCI
jak również dla  wysoko wykwalifikowanej aktywności np. zarządu, prawników 

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB *)

R′≥ 52 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

Rw ≥ 42 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 35 dB

Rw ≥ 37 dB

BIURA z NAJWYŻSZYMI WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI POUFNOŚCI

ŚCIANA BEZ DRZWI MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI oraz MIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a KORYTARZEM

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 55 dB *)

R′≥ 57 dB

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

brak

brak

DRZWI POMIĘDZY POKOJAMI BIUROWYMI a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 40 dB

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 45 dB

Rw ≥ 47 dB

SALE  KONFERENCYJNE

ŚCIANA BEZ DRZWI MIEDZY SALAMI KONFERENCYJNYMI oraz MIĘDZY SALĄ KONFERENCYJNĄ a KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLENEJ

RA,1 = R′w + C ≥ 48 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB *)

R′≥ 52 dB

DRZWI POMIĘDZY SALĄ  KONFERENCYJNĄ a OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ 

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 35 dB

RA,1R = Rw + C + 2 ≥ 35 dB

Rw ≥ 37 dB

 

Objaśnienia i uwagi do tabel:

R’A,1 = R′w + C - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C

R′w - wskaźnik ważony przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’ (przenoszenie dźwięków przez elementy oddzielające oraz drogami bocznymi)

RA,1,R - projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 (wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej, R, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C) określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające) skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego (według PN-B-02151-3:2015)

Rw - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej, R określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające)

 

*) Wartość widmowego wskaźnika adaptacyjnego C zależy głównie od rodzaju materiału z jakiego jest wykonana przegroda (ściana), jej konstrukcji i grubości; wskaźnik C najczęściej ma wartość od -1 dB do – 3 dB, do porównań przyjęto C = -2 dB

**) Uwzględnianie współczynnika bezpieczeństwa (poprawki) dotyczy przegród i elementów, dla których ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej przyjmowane są na podstawie deklaracji producenta (wyników badań laboratoryjnych);

  • w polskiej normie PN-B-02151-3:2015 projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R jest to wskaźnik RA,1 skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego - uwzględnienie poprawki 2 dB oznaczane jest indeksem ( R );
  • zgodnie z niemiecką normą DIN 4109-1:2018 w analogicznej sytuacji należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa 5 dB – pomniejszając wartość współczynnika Rw podawaną przez producenta; przy przyjmowaniu wartości wskaźnika do porównania z wartością podaną w PN-B-02151-3:2015 wartość współczynnika Rw zwiększono o 5 dB: RA,1,R = Rw + C + 5 = 32 – 2 + 5 = 35 dB

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ