Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Projektowanie murów z uwagi na warunki pożarowe

Czyli jak określić odporność ogniową muru.

Akustyka budowlana - wymagania

Jakie wymagania związane z akustyką budowlaną zawarte są w przepisach prawa budowlanego?