Uruchom kreator wykresów
Mieszkania - Kraj
Mieszkania - Regiony
Produkcja materiałów budowlanych
Polska w Europie
Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim
Kredyty mieszkaniowe Polaków
RYNEK BUDOWLANY W WOJEWÓDZTWACH
Rynek mieszkaniowy - raport miesięczny
Ocena warunków mieszkaniowych
Rynek materiałów budowlanych
PROGNOZY I TRENDY RYNKU BUDOWLANEGO
LogowanieRaporty rynkowe

PAŹ
2019

Produkcja materiałów budowlanych 2019

Wyniki produkcji materiałów budowlanych we wrześniu 2019r. mocno zróżnicowane. Od kilkunastoprocentowych spadków do ponad 20% wzrostów w stosunku do września ubiegłego roku. Po trzech kwartałach tylko w połowie analizowanych grup produktowych wyniki produkcji są lepsze od ubiegłorocznych.

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w 2019r.

 

Po trzech kwartałach 2019r. produkcja ściennych materiałów murowych wynosi łącznie 8 228 tys. m3, o 642 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – wzrost o 8,5% r/r.

Wzrost zanotowano w każdej branży. Najwyższy udział w nadwyżce ponad wynik ubiegłoroczny mają producenci betonu komórkowego, którego produkcja wzrosła o 391 tys. m3. Dotychczas wyprodukowano 4 329 tys. m3 betonu komórkowego, wzrost o 9,9% r/r.

W następnej kolejności, jeśli chodzi o wzrost produkcji ilościowy znajdują się silikaty, których produkcja wzrosła o 187 tys. m3, ceramika budowlana – wzrost produkcji o 57 tys. m3 i beton kruszywowy – wzrost produkcji o 7 tys. m3.

Produkcja silikatów we wrześniu była o ¼ wyższa niż przed rokiem. Łącznie po dziewięciu miesiącach wyprodukowano  1238 tys. m3 silikatów, o 17,8% więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Tu może to być efekt uruchomienia nowych zakładów czy nowych linii produkcyjnych. Silikaty są też produkowane przez firmy zatrudniające poniżej 50 osób, a więc ich wyniki produkcji nie są uwzględniane w miesięcznych  raportach GUS. 

Produkcja ceramiki budowlanej we wrześniu to 286 tys. m3, o 1,1% więcej niż przed rokiem.  W bieżącym roku wyprodukowano 2 513 tys. m3, o 2,3%  więcej niż w roku poprzednim w tym samym czasie.  

Po trzech kwartałach produkcja betonu kruszywowego wynosi 148 tys. m3, wzrost o 5,0% r/r.

 

Produkcja spoiw mineralnych: cementu, wapna i spoiw gipsowych w 2019r.

 

Wrześniowe wyniki produkcji spoiw mineralnych potwierdziły trend spadkowy. Produkcja była niższa od ubiegłorocznej w każdej kategorii  od 7 do 8%.

Produkcja cementu spadła we wrześniu o 7,0% r/r., co miało wpływ na wynik roczny. Narastająco na koniec września produkcja cementu wynosi niewiele ponad 14 mln. ton i jest niższa od ubiegłorocznej o 80 tys. ton (spadek 0,6% r/r.).  Warto dodać, że osiągnięty wynik jest lepszy o 14,4% od średniej dla tego okresu z ostatnich dziesięciu lat.

Produkcja wapna po dziewięciu miesiącach br. jest niższa od ubiegłorocznej o 1,3% i wynosi 1 338 tys. ton. Wrzesień był kolejnym miesiącem ze spadkiem produkcji w porównaniu do poprzedniego roku o 7,5% r/r.

Produkcja spoiw gipsowych we wrześniu była również niższa o 7,9% od września 2018r. Narastająco w br. wyprodukowano 1 143 tys. ton, co oznacza wzrost o 6,3% r/r.

 

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w 2019r

 

Podobnie jak w przypadku cementu malała nadwyżka produkcji betonu towarowego, a na koniec września poziom produkcji jest już o 389 tys. ton niższy niż w roku poprzednim.

We wrześniu br. produkcja masy betonowej prefabrykowanej wynosiła 3 724 tys. ton, spadek o 4,9%  r/r. Ogółem w roku 2019 wyprodukowano 30 142 tys. ton, o 1,3% mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. 

 

We wrześniu wyprodukowano 473 tys. ton zapraw, o 3,3% więcej niż przed rokiem. Łącznie produkcja zapraw wynosi już 3 941 tys. ton – wzrost o 6,1% r/r.

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.


 

 

 

poprzedni miesiąc 

 

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja ściennych materiałów murowych - wrzesień 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja spoiw mineralnych - wrzesień 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja masy betonowej i zapraw - wrzesień 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

 

Zobacz raport
PAŹ
2019

Polski rynek mieszkaniowy w 2019

Wrzesień pod znakiem wzrostów, zwłaszcza w kategorii mieszkań na sprzedaż i wynajem. Liczba mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę we wrześniu była o blisko 50% większa niż przed rokiem. Wzrosła też liczba mieszkań rozpoczętych przez deweloperów i oddanych do użytku.

 

 

Rynek mieszkaniowy – wrzesień 2019r.

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec września 2019r.

 

 

Wzrosty na rynku mieszkaniowym we wrześniu 2019r.

 

Ogółem inwestorzy w ciągu dziewięciu miesięcy 2019r. uzyskali pozwolenia na budowę ponad 200 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,2% r/r. (8 028 mieszkania). Nadwyżka w stosunku do wyników ubiegłorocznych to efekt aktywności inwestorów we wrześniu (na koniec sierpnia nadwyżka wynosiła 2 716 mieszkań).  

W bieżącym roku deweloperzy nie przekraczali zwykle ubiegłorocznej liczby mieszkań, na które pozyskiwali pozwolenia na budowę. Do czasu. We wrześniu liczba pozwoleń wzrosła o 48,7% r/r. oznacza to wzrost do września ubiegłego roku o 5 417 mieszkań. W rachunku narastającym po trzech kwartałach nadwyżka w stosunku do roku poprzedniego wynosi 5 693 mieszkania.

Inwestorzy indywidualni również uzyskali we wrześniu więcej pozwoleń na budowę mieszkań, ale wzrost nie był tak spektakularny – wyniósł 7,4% r/r. Łącznie inwestorzy indywidualni uzyskali dotychczas pozwolenia na budowę 74 852 mieszkań, o 5,1% więcej niż w ciągu trzech kwartałów roku ubiegłego.

Pozostali inwestorzy uzyskali we wrześniu pozwolenia na budowę zaledwie 198 mieszkań, to znacząco mniej niż przed rokiem (spadek o 668 szt. mieszkań). Narastająco w br. uzyskali pozwolenia na budowę  3 168 mieszkań, co oznacza spadek o 29,4%  r/r. a w liczbach bezwzględnych spadek wynosi 1 322 szt.

 

 

Rośnie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

 

Bieżący wrzesień był lepszy również pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań, było ich 21 566 szt. o 10,8% więcej niż przed rokiem. Po trzech kwartałach liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wynosi 178 444 szt. wzrost o 2,6%, a w liczbach bezwzględnych 4 483 mieszkania.

Nadwyżka ponad wynik ubiegłoroczny to w większym stopniu zasługa inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli budowę 3 064 mieszkań więcej, a deweloperzy 1935 szt.

Łącznie w 2019r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 72 532 mieszkań, to więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego o 4,4% r/r.

Narastająco od początku roku deweloperzy rozpoczęli budowę 102 279 mieszkań, o 1,9% więcej niż w roku ubiegłym.

Pozostali inwestorzy realizujący mieszkania spółdzielcze, społeczne-czynszowe, zakładowe, komunalne rozpoczęli dotychczas budowę 3 633 mieszkań, co oznacza spadek o 12,4%  r/r. tj. o 516 mieszkania.

 

 

Stabilny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania

 

Nadwyżka mieszkań oddanych do użytkowania w 2019r. ponad poziom roku poprzedniego wynosi już 15 802 szt. mieszkań, przy ogólnej liczbie mieszkań oddanych dotychczas do użytkowania na poziomie 145 554 szt., co oznacza wzrost o 12,2% r/r.

Największy udział w tej nadwyżce mają oczywiście deweloperzy, którzy oddali już o 13 044 mieszkań więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Narastająco od początku roku deweloperzy oddali do użytkowania 90 798 mieszkań, wzrost o 16,8%  r/r.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 50 021 mieszkań, również więcej niż w roku poprzednim o 1 855 szt. - wzrost o 3,9% r/r.

Pozostali inwestorzy łącznie oddali do użytkowania 4 735 mieszkań, o 903 szt. więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 23,6% r/r.

 

 

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

 

Od początku 2019r. GUS podaje informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem. Wynika z nich, że w 2019r. w ciągu dziewięciu miesięcy rozpoczęto budowę 498 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 1 526 takich mieszkań oddano do użytku.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

poprzedni miesiąc   

 

Wyniki miesiąca

 

 

 

 

Mieszkania ogółem
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania ogółem

 

 

Mieszkania indywidualne
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. - mieszkania indywidualne

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

 

 

Mieszkania pozostałe
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania pozostałe

 

Mieszkania spółdzielcze
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania spółdzielcze

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LIP
2019

Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2019

W drugim kwartale wzrost produkcji zdecydowanej większości materiałów budowlanych, był słabszy niż w pierwszym kwartale 2019r., a  w niektórych produkcja była niższa od ubiegłorocznej (dotyczy to m.in cementu, wapna, betonu towarowego).

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle na plusie

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle wyższa od ubiegłorocznej w drugim kwartale, ale dynamika wzrostu słabsza niż w pierwszym kwartale we wszystkich grupach produktowych.  

W pierwszym półroczu wyprodukowano 5 365 tys. m3  ściennych materiałów murowych o 10,6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, w liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 515 tys. m3.  

Najwyższy udział w tej nadwyżce ma beton komórkowy, którego produkcja w pierwszym półroczu wzrosła o 327 tys. m3 w stosunku do roku poprzedniego. Narastająco po sześciu miesiącach produkcja betonu komórkowego wynosi 2 823 tys. m3 i jest wyższa od ubiegłorocznej o 327 tys. m3 (13,1% r/r).

 

W drugiej kolejności najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych wykazują producenci silikatów – wzrost o  118 tys. m3, chociaż dynamika wzrostu jest wyższa niż w betonie komórkowym, wynosi 17,6% r/r.  Łącznie w bieżącym roku wyprodukowano 788 tys. m3 silikatów.

 

Produkcja ceramiki budowlanej wzrosła w pierwszym półroczu o 60 tys. m3 , co oznacza 3,8% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wyprodukowano dotychczas 1 657 tys. m3 ceramiki budowlanej.

Najmniejszy udział mają elementy murowe z betonu kruszywowego. W ciągu sześciu miesięcy 2019r. wyprodukowano 97 tys. m3, o 11,5% więcej niż przed rokiem (wzrost o 10 tys. m3).

 

Poniżej na wykresach pokazano porównanie wyników produkcji pierwszego półrocza w poszczególnych grupach produktowych w latach 2009 – 2019 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniających 50 i więcej pracowników raportowane miesięcznie do GUS). 

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

 

Spadek produkcji cementu i wapna  w drugim kwartale

 

W pierwszym półroczu 2019r. wyprodukowano 8 619 tys. ton cementu, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. To najlepszy wynik w analizowanym okresie, wyraźnie powyżej średniej (ponad 1,4 mln. ton) wielkości produkcji notowanej w ostatnich dziesięciu latach.

Na uwagę zasługuje wyraźny spadek produkcji w drugim kwartale o 4,6% r/r. przy wzroście notowanym w pierwszym kwartale na poziomie 14,4% r/r.

 

Również produkcja wapna była słabsza w drugim kwartale od ubiegłorocznej i to o 13,6% r/r., podczas gdy produkcja w pierwszym kwartale była wyższa o 20,7% r/r.

Narastająco po sześciu miesiącach produkcja wapna niemal zrównała się z poziomem ubiegłorocznym.

Wyprodukowano 905 tys. ton o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

 

Produkcja spoiw gipsowych utrzymuje się w 2019r. na wyrównanym poziomie, zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale produkcja wzrosła o 11,0% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 766 tys. ton spoiw gipsowych, to poziom o 165 tys. ton powyżej średniej dziesięcioletniej.

 

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw spada w drugim kwartale

 

Producenci masy betonowej prefabrykowanej powtórzyli ubiegłoroczny wynik, zgłoszona  produkcja 18 638 tys. ton,  jest tylko o 0,2% wyższa od zanotowanej w roku poprzednim. W porównaniu do średniej z ostatnich dziesięciu lat to bardzo dobry wynik, aż o 3,8 mln. ton lepszy od średniej.

Należy zwrócić uwagę spadek produkcji w drugim kwartale o 6,3% r/r. przy 10,0% wzroście w pierwszym kwartale.

 

Od 2018r. GUS podaje w wynikach miesięcznych informację na temat produkcji zapraw budowlanych. Zostały one włączone do zestawu obserwowanych materiałów w naszych analizach.

W roku 2019 wyprodukowano 2 404 tys. ton zapraw budowlanych, tj. o 3,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Również i tu produkcja w drugim kwartale była niższa od ubiegłorocznej (spadek o 10,5% r/r.) przy wzroście w pierwszym kwartale 24,9% r/r.

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.


 

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - czerwiec 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

 

Produkcja mineralmnych spoiw budowlanych

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw mineralnych - czerwiec 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - czerwiec 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LIP
2019

Polski rynek mieszkaniowy w I półroczu 2019

Po pierwszym półroczu 2019r. rynek mieszkaniowy oscyluje wokół wyników ubiegłorocznych zarówno w zakresie uzyskanych przez inwestorów pozwoleń na budowę mieszkań, jaki i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, jedynie liczba mieszkań oddanych do użytkowania  jest wyraźnie większa.

 

 

Rynek mieszkaniowy – czerwiec 2019r.

 

Opublikowane wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec czerwca 2019r.  pozwalają podsumować pierwsze półrocze bieżącego roku.

 

 

Nadal utrzymuje się spadek pozwoleń na budowę mieszkań w 2019r.

 

W pierwszym półroczu 2019r. ogółem wydano pozwolenia  na budowę 128 705 mieszkań, co oznacza spadek o 2,5% r/r. W liczbach bezwzględnych spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 3 233 szt. mieszkań, składa się na to spadek pozwoleń na mieszkania na sprzedaż i wynajem w liczbie 4 523 szt., spadek liczby pozwoleń na budowę mieszkań pozostałych – 711 szt. i spółdzielczych - 159 szt. oraz wzrost liczby pozwoleń uzyskanych przez inwestorów indywidualnych + 2 160 szt.

 

Mniejsza liczba pozwoleń na budowę mieszkań to efekt słabszej aktywności inwestorów (głównie deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem) w pierwszym kwartale 2019r. Rekordowy wynik drugiego kwartału, nie notowany dotychczas, nie zdołał nadrobić straty z początku roku.  

 

 

W czerwcu spadek liczba rozpoczętych budów mieszkań, ale I półrocze + 1,5% r/r

 

W pierwszym półroczu 2019r. rozpoczęto budowę 115 392 mieszkań, wzrost o 1,5% r/r, w tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 46 103 mieszkań - wzrost o 3,0% r/r , deweloperzy 66 569 mieszkań – wzrost o 0,3% r/r., a wszyscy pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 2 720 mieszkań, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 6,6%.

Tu tendencja jest odwrotna niż w pozwoleniach na budowę, wyniki pierwszego kwartału br. były o 12,3% lepsze od roku poprzedniego, ale już w drugim kwartale inwestorzy rozpoczęli budowę 4 174 mieszkań mniej niż w roku poprzednim. Gorsze wyniki zanotowali zarówno inwestorzy indywidualni jak i deweloperzy oraz spółdzielnie.

 

 

Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytkowania

 

Wyjątkowo wyrównane tempo przekazywania mieszkań do użytkowania. Zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale br. inwestorzy oddali do użytkowania niemal identyczną liczbę mieszkań, w I kw. 47 425 szt., w II kw. 47 271 szt. Były to najlepsze wyniki w analizowanym okresie.

 

W ciągu sześciu  miesięcy 2019r. oddano 94 696 mieszkań do użytkowania, o 14,4% więcej niż w analogicznego okresu roku ubiegłego. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 11 910 szt. mieszkań.

 

Wzrost w kategorii oddawanych do użytku mieszkań zawdzięczamy deweloperom. Oddali oni do użytkowania narastająco w br. 58 765 mieszkań, wzrost o 22,4%  r/r.  (o 10 737 mieszkań).

Również inwestorzy indywidualni oddali do użytku więcej mieszkań niż w roku poprzednim, ale wzrost wyniósł tylko 2,2% r/r. (o 707 szt.).  Ogółem inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania w bieżącym roku 33 362 mieszkań.

 

Wzrosła liczba mieszkań oddanych przez pozostałych inwestorów (zakładowe, społeczne czynszowe...),  jedynie spółdzielnie oddały do użytkowania o 90 mieszkań mniej niż w roku poprzednim w analogicznym okresie.

 

 

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

 

Od początku 2019r. GUS podaje informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem.  Trudno je analizować w szerszym zakresie, mamy dane zaledwie za bieżący rok. Wynika z nich, że w 2019r. rozpoczęto budowę 418 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 764 takich mieszkań oddano do użytku.

 

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań wydane w I i II kw. w latach 2005-2019

Pozwolenia na budowę mieszkań wydane w I i II kw. w latach 2005-2019

 

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w I i II kw. w latach 2005-2019

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w I i II kw. w latach 2005-2019

 

Mieszkania oddane do użytkowania w I i II kw. w latach 2005-2019

Mieszkania oddane do użytkowania w I i II kw. w latach 2005-2019

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

poprzedni miesiąc   następny miesiąc

 

Wyniki miesiąca

 

 

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania ogółem

 

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. - mieszkania indywidualne

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

 

 

Mieszkania pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania pozostałe

 

Mieszkania spółdzielcze
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania spółdzielcze

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LUT
2019

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

Zobacz raport
LUT
2019

Ceny mieszkań w Europie

Gdzie ceny mieszkań osiągają najwyższy poziom, a gdzie są najtańsze? Jak na tle innych stolic europejskich wypada Warszawa pod względem ceny za m2 mieszkania? Gdzie mieszkania są najłatwiej dostępne? Ile m2 mieszkania można nabyć za średnie roczne zarobki brutto w poszczególnych krajach Europy?

Zobacz raport
 
X