ikona modułu
MAJ
2022
Zmiany klimatyczne w Europie

Zmiany klimatyczne w Europie

Temperatura powietrza przy powierzchni, mierzona od dziesięcioleci w tych samych lokalizacjach, daje wyraźny sygnał globalnych i regionalnych zmian klimatycznych. Rosnące średnie temperatury zwiększają częstotliwość i dotkliwość fali upałów na świecie, dotyczy to również Europy.

MAJ
2022
Koszty zmian klimatycznych

Koszty zmian klimatycznych

W wyniku globalnej zmiany klimatu różne ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne zarówno w Europie jak i na całym świecie są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe. Potwierdzają to dane na temat strat gospodarczych poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

MAJ
2022
Wsparcie działań na rzecz klimatu na poziomie samorządów lokalnych

Wsparcie działań na rzecz klimatu na poziomie samorządów lokalnych

Coraz więcej samorządów lokalnych w Europie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatycznych. W Polsce, samorządy popierające te ideę, wciąż są w mniejszości.

MAJ
2022
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 13 zrównoważonego rozwoju wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Wymaga to ograniczenia globalnego ocieplenia przynajmniej o 2°C w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi oraz adaptacji państw do zagrożeń związanych klęskami żywiołowymi.

MAJ
2022
Budowa nowych mieszkań w województwach

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

MAJ
2022
Kogo nie stać na ogrzanie domu w Europie

Kogo nie stać na ogrzanie domu w Europie

Jaki odsetek obywateli skarży się na zimne mieszkania i domy w Europie? Jak często problem ten dotyka Polaków na tle innych krajów europejskich? Czy osoby o wyższych dochodach również borykają się z problemem ogrzania mieszkań?

Zobacz więcej
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?

X