ikona modułu
SIE
2022
Zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich

Zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich

Cel zrównoważonego rozwoju nr 14 wzywa do ochrony i zapewnienia zrównoważonego użytkowania oceanów, mórz i zasobów wodnych. Podejmowane działania powinny przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia mórz i oceanów, zakończenia przełowienia oraz do ochrony obszarów i ekosystemów morskich i przybrzeżnych.

SIE
2022
Jak Europa chroni wody morskie

Jak Europa chroni wody morskie

Pogarsza się stan wód przybrzeżnych ze względu na zanieczyszczenia, dotyczy to również Europy. Zakwaszenie oceanów i mórz zagraża funkcjonowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej. Zjawiska te wywierają również negatywny wpływ na lokalne rybołówstwo.

SIE
2022
Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Cel 6. zrównoważonego rozwoju wzywa do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej oraz do urządzeń sanitarnych. Podejmowane działania powinny wpływać na poprawę jakości wody oraz efektywności jej wykorzystania, a także na zrównoważony pobór i zaopatrzenie w słodką wodę.

SIE
2022
Zanieczyszczenie i jakość wody w Europie

Zanieczyszczenie i jakość wody w Europie

W Unii Europejskiej woda jest uważana za dobro publiczne. Zapewnienie wody pitnej i odpowiednie oczyszczanie ścieków to sprawy zdrowia publicznego i środowiskowego. Wodociągi podlegają ścisłym regulacjom prawnym w zakresie ich wydajności i jakości dostarczanej wody.

LIP
2022
Produkcja materiałów budowlanych 2022

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Produkcja materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2022 r. powyżej poziomu ubiegłorocznego, dotyczy to większości analizowanych grup materiałowych, chociaż dynamika wzrostu spada. Wyniki sprzedaży już nie są tak optymistyczne, a w czerwcu tylko nielicznym udało się utrzymać poziom ubiegłoroczny.

LIP
2022
Budowa nowych mieszkań w województwach

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

Zobacz więcej
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?

X