Uruchom kreator wykresów
Mieszkania - Kraj
Mieszkania - Regiony
Produkcja materiałów budowlanych
Polska w Europie
Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim
Kredyty mieszkaniowe Polaków
RYNEK BUDOWLANY W WOJEWÓDZTWACH
Rynek mieszkaniowy - raport miesięczny
Ocena warunków mieszkaniowych
Rynek materiałów budowlanych
PROGNOZY I TRENDY RYNKU BUDOWLANEGO
LogowanieRaporty rynkowe

CZE
2019

Polski rynek mieszkaniowy w 2019

O blisko 1/3 wzrosła w maju liczba mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę. Jednak to za mało, aby wyrównać spadki z pierwszego kwartału. Jeszcze większą aktywność wykazali w maju deweloperzy w zakresie liczby oddawanych mieszkań do użytku - wzrost o 42,3% r/r.

 

 

Rynek mieszkaniowy – maj 2019r.

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec maja 2019r.  Po raz kolejny dokonano też korekt w zakresie mieszkań oddanych do użytku, tym razem korekta dotyczy roku bieżącego.

 

 

Nadal utrzymuje się spadek pozwoleń na budowę mieszkań w 2019r.

 

Maj był drugim z rzędu miesiącem, w którym wyraźnie wzrosła liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tym razem to zasługa deweloperów, którzy w maju uzyskali pozwolenia na budowę 16 731 mieszkań, o 3 741 więcej niż w analogicznym miesiącu 2018r.  (wzrost o 28,8% r/r.).

 

Narastająco po pięciu miesiącach 2019r. ogółem wydano pozwolenia  na budowę 107 023 mieszkań, co oznacza spadek o 2,2% r/r. W liczbach bezwzględnych spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 2 455 szt. mieszkań, składa się na to spadek pozwoleń na mieszkania na sprzedaż i wynajem w liczbie 4 476 szt., spadek liczby pozwoleń na budowę mieszkań pozostałych – 685 szt. oraz wzrost liczby pozwoleń uzyskanych przez inwestorów indywidualnych + 2 588 szt. i spółdzielnie +118 szt.

 

 

W maju liczba rozpoczętych budów mieszkań na poziomie roku poprzedniego

 

Inwestorzy utrzymali ubiegłoroczny poziom w zakresie liczby rozpoczętych budów mieszkań w maju. Różnice widoczne są w poszczególnych grupach inwestorów. I tak inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 9 023 mieszkań, o 367 szt. mniej niż przed rokiem. Większą aktywność wykazali deweloperzy,  rozpoczynając budowę 11 166 mieszkań, o 602 szt. więcej niż w roku poprzednim. Liczba rozpoczętych budów mieszkań przez pozostałych inwestorów w maju było o niemal 1/3 mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 411 szt. mieszkań.  

 

Ogółem dotychczas rozpoczęto budowę 96 436 mieszkań, wzrost o 5,5% r/r, w tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 38 322 mieszkań - wzrost o 5,8% r/r , deweloperzy 56 035 mieszkań – wzrost o 4,9% r/r., a wszyscy pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 2 079 mieszkań, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 16,0%.

 

 

Rośnie liczba mieszkań oddanych do użytkowania

 

Zgodnie z oczekiwaniami rośnie liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu pięciu  miesięcy 2019r. oddano 79 333 mieszkania do użytkowania, o 12,6% więcej niż w ciągu analogicznego okresu roku ubiegłego. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 8 866 szt. mieszkań.

 

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań przez deweloperów w ostatnich latach, nie dziwi fakt, że wzrost w kategorii oddawanych do użytku mieszkań zawdzięczamy właśnie deweloperom. Oddali oni do użytkowania narastająco w br. 49 119 mieszkań, wzrost o 20,4%  r/r.  (o 8 327 mieszkań).

 

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 28 417 mieszkań, co oznacza wzrost  o 2,1% r/r. (574 szt.).

 

Pozostali inwestorzy łącznie oddali do użytkowania 1 797 mieszkań, nieznacznie poniżej poziomu ubiegłorocznego – spadek o 1,9% r/r  (35 szt.).

 

 

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

 

Od początku 2019r. GUS podaje informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem.  Trudno je analizować w szerszym zakresie, mamy dane zaledwie za bieżący rok.. Wynika z nich, że w 2019r. rozpoczęto budowę 352 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 635 takich mieszkań oddano do użytku.

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

poprzedni miesiąc   

 

Wyniki miesiąca

 

 

Mieszkania ogółem
maj styczeń - maj
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania ogółem

 

 

Mieszkania indywidualne
maj styczeń - maj
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. - mieszkania indywidualne

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
maj styczeń - maj
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

 

 

Mieszkania pozostałe
maj styczeń - maj
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania pozostałe

 

Mieszkania spółdzielcze
maj styczeń - maj
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania spółdzielcze

 

 

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
MAJ
2019

Produkcja materiałów budowlanych 2019

Wyniki produkcji materiałów budowlanych po czterech miesiącach 2019r. nadal na wyższym poziomie niż przed rokiem, chociaż są wyjątki. Kwiecień mocno zróżnicowany, od spektakularnych wzrostów r/r. do znaczących spadków.

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych – ogólnie na plus, ale duże różnice w dynamice

 

Jak podał Główny Urząd Statystyczny dotychczas  wyprodukowano 3 505 tys. m3 ściennych materiałów murowych tj., o 12,0% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tempo wzrostu spadło, po pierwszym kwartale wynosiło 13,7% r/r., co można by przypisać okresowi świątecznemu w tym roku wypadającemu w kwietniu. Analiza poszczególnych grup produktowych nie specjalnie to potwierdza. Wahania w stosunku do kwietnia ubiegłego roku kształtują się od blisko +30% do niemal -38%.

 

Najwyższy wzrost produkcji w kwietniu wykazali producenci silikatów, wyprodukowali 137 tys. m3, co oznacza wzrost o 29,2% r/r.  Narastająco po czterech miesiącach produkcja silikatów wynosi 521 tys. m3 i jest wyższa od ubiegłorocznej o 104 tys. m3 (25,0% r/r).

 

Produkcja betonu komórkowego była również wyższa w kwietniu o 12,2% w stosunku do kwietnia 2018r. W bieżącym roku wyprodukowano już 1 848 tys. m3 betonu komórkowego, o 235 tys. m3 więcej niż przed rokiem w tym samym okresie (wzrost o 14,6% r/r).

 

Produkcja ceramiki budowlanej w kwietniu utrzymała się na poziomie roku ubiegłego z niewielkim spadkiem 2 tys. m3 przy 274 tys. m3 produkcji ogółem, co daje spadek o 0,7% r/r. Narastająco w skali roku wyprodukowano 1 079 tys. m3 ceramiki budowlanej, wzrost o 4,2% r/r.

 

Spektakularny spadek produkcji w kwietniu produkcji lekkiego betonu kruszywowego o 37,95%  r/r. Wpłynęło to na wyniki roczne, które są również gorsze niż przed rokiem. Dotychczas wyprodukowano 57 tys. m3 betonu kruszywowego o 9,5% mniej niż przed rokiem.


 

 

 

Wyrównane tempo produkcji cementu, wapna i spoiw gipsowych

 

Pomimo wahań w zakresie dynamiki produkcji w samym kwietniu, producenci spoiw mineralnych wykazują wyjątkowo wyrównane tempo wzrostu w skali roku od 11,1% do 12,4% r/r.

Produkcja cementu wzrosła w kwietniu o 8,3% w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku. Narastająco w skali roku wyprodukowano 5 147 tys. ton cementu o 559 tys. ton więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 12,2% r/r.

Na podobnym poziomie utrzymuje się wzrost produkcji wapna 12,4% r/r. przy produkcji po czterech miesiącach 2019r. wynoszącej 600 tys. ton. W skali miesiąca wyniki produkcji wapna znacząco różnią się w stosunku do wyników ubiegłorocznych. W kwietniu produkcja była niższa o 5,8% r/r. a np. w marcu wyższa o 25,6% r/r.

Spoiw gipsowych wyprodukowano dotychczas 500 tys. ton, o 50 tys. ton więcej niż przed rokiem, co oznacza wzrost o 11,1% r/r.

 

 

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w kwietniu na poziomie roku ubiegłego

 

Produkcja betonu towarowego w kwietniu była o 0,3% wyższa od ubiegłorocznej i wynosiła 3 690 tys. ton. Narastająco w roku 2019 wyprodukowano 11 838 tys. ton masy betonowej prefabrykowanej, o 7,6 % więcej niż w roku poprzednim.

Od 2018r. GUS podaje w wynikach miesięcznych informację na temat produkcji zapraw budowlanych. Zostały one włączone do zestawu obserwowanych materiałów w naszych analizach.

W roku 2019 wyprodukowano 1 580 tys. ton zapraw budowlanych, tj. o 16,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W kwietniu utrzymano produkcję na poziomie ubiegłorocznym z nieznacznym wzrostem o 0,4% r/r. przy produkcji 471 tys. ton zapraw.

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.


 

 

 

poprzedni miesiąc 

 

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja ściennych materiałów murowych - luty 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

 

Produkcja mineralmnych spoiw budowlanych

 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja spoiw mineralnych - luty 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

 

kwiecień styczeń - kwiecień
Produkcja masy betonowej i zapraw - luty 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

 

Zobacz raport
STY
2019

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2018

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?

 

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje o produkcji materiałów budowlanych w całym 2018r. zrealizowanej przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.  Skorygowane dane uzupełnione o wyniki produkcji mniejszych przedsiębiorstw poznamy w połowie 2019r.

 

 

Posumowanie wyników produkcji materiałów budowlanych w 2018r.

 

W roku 2018 wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych o ponad 840 tys. m3 więcej niż w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9,0% r/r.  To wyjątkowy wynik, najlepszy w ostatnim dziesięcioleciu, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.

 

Największy udział stanowi beton komórkowy, którego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3.

 

Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3.

 

Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r.

 

Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%.

 

Według informacji Grupy PSB ceny materiałów budowlanych na ściany były w grudniu 2018r. nawet o blisko 20% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Poniżej na wykresach pokazano porównanie rocznych wyników produkcji w poszczególnych grupach produktowych w latach 2005 – 2018 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniajacych 50 i więcej pracowników raportowane miesiecznie do GUS).

 

Wyniki, właśnie minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. m3]

 

 

 

Wzrost produkcji cementu i betonu towarowego, produkcja wapna spada

 

Produkcja cementu w 2018r. osiągnęła dotychczas nienotowany poziom 18 944 tys. ton, pokonując poprzedni rekord z roku 2011 o 226 tys. ton. W każdym miesiącu minionego roku z wyjątkiem marca produkcja cementu przekraczała poziom z roku 2017.

W porównaniu do średniej z lat 2005-2018 produkcja ostatniego roku była wyższa o ponad 3 mln. ton.

Odnotowany wzrost produkcji rok do roku w 2018r. wyniósł 1714 tys. ton i był identyczny jak rok wcześniej.

 

Pomimo dobrej koniunktury na rynku budowlanym produkcja wapna tylko w styczniu i czerwcu wyraźnie przekroczyła poziom z analogicznych miesięcy roku poprzedniego, w dwóch była nieznacznie wyższa, a w pozostałych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W efekcie w całym 2018r. wyprodukowano 1 786 tys. ton wapna, spadek o 2,8% r/r. Był to pierwszy spadkowy rok po czterech latach wzrostów, chociaż poziom produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, co widoczne jest na wykresie poniżej porównującym wyniki roczne do średniej. Odchylenia od średniej w ostatnich latach są stosunkowo niewielkie.

 

Jak podaje Grupa PSB wzrost cen grudzień do grudnia cementu i wapna na koniec 2018r. wynosił 4,4%.

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w 2018r. przekroczyła 40 mln. ton, był to piąty z rzędu rok, w którym produkcja rosła rok do roku, to wyjątek wśród materiałów budowlanych. Mimo to osiągnięty poziom produkcji nie dorównał jeszcze temu z roku 2011, był niższy o 136 tys. ton.

W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła w 2018r. o 2,7 mln. ton, czyli o 7,2% r/r. Dynamika wzrostu była o połowę niższa niż w roku 2017, kiedy wzrost wyniósł 14% r/r.

 

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej [tys. ton]

 

 

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc

Zobacz raport
STY
2019

Ceny mieszkań w Europie

Gdzie ceny mieszkań osiągają najwyższy poziom, a gdzie są najtańsze? Jak na tle innych stolic europejskich wypada Warszawa pod względem ceny za m2 mieszkania? Gdzie mieszkania są najłatwiej dostępne? Ile m2 mieszkania można nabyć za średnie roczne zarobki brutto w poszczególnych krajach Europy?

Zobacz raport
STY
2019

Rynek mieszkaniowy - grudzień 2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r. przebiły ubiegłoroczne rekordy. Czy to ostatni tak dobry rok w mieszkaniówce? Wiele wskazuje, że tak.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

 

 

Rekordowe wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r.

 

Rynek mieszkaniowy nie wzrastał w 2018r. w takim tempie jak w roku poprzednim, ale wciąż charakteryzował się dodatnią dynamiką. Najbardziej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 7,7% r/r. W 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 221 907 mieszkań, o blisko 16 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017, to zbliżona liczba do średniej miesięcznej rozpoczynanych mieszkań.

Według wstępnych danych GUS w 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 257 072 mieszkań, o 6854 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniósł 2,7% r/r. To piąty rok wzrostu pozwoleń na budowę, a do podwojenia wyniku z roku 2013 zabrakło zaledwie 20 tys. mieszkań.

 

W 2018r. oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2017r. ich liczba wzrosła o 6 441 szt., ponad dwukrotnie mniej niż przyrosty w latach 2016 i 2017.

 

 

Aktywność na rynku mieszkaniowym inwestorów indywidualnych i deweloperów

 

Inwestorzy indywidualni w 2018r. uzyskali pozwolenia na budowę 91 485 mieszkań, rozpoczęli budowę 85 304 mieszkań oraz oddali do użytkowania 66 684 mieszkania.

Danych tych nie da się porównać z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metodologii GUS, do której doszło na początku 2018 roku. W jej efekcie do danych dotyczących aktywności deweloperów dodano również informacje o domach i mieszkaniach budowanych przez osoby indywidualne. Ważna jest tu deklaracja, że mieszknia nie są budowane na własne potrzeby tylko na sprzedaż lub wynajem. Jedynie informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania zostały skorygowane za lata 2016 i 2017, a wiec można je porównać z wynikami 2018r. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych była niższa w 2018r. niż w roku poprzednim o 1,4% r/r. i o 1,5% wyższa niż w roku 2016.

W 2018r. rozpoczęto budowę 131 627 mieszkań na sprzedaż i wynajem, a na 159 923 takich mieszkań uzyskano pozwolenia na budowę.  Deweloperzy oddali do użytkowania 111 550 mieszkań, o 6,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 6,2% r/r.

Aby odnieść wyniki do roku 2017 można je porównywać łącznie. Inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 251,4 tys. mieszkań łącznie, o 8 tys. więcej niż w roku 2017 (wzrost o 3,3% r/r). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli (216,9 tys.) wzrosła o 17 tys. tj. o 8,5% r/r.

 

 

Inwestycje mieszkaniowe pozostałych inwestorów w 2018r.

 

Mieszkań spółdzielczych oddano do użytkowania 3 002 szt. , to wzrost aż o 29,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ale rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań (spadek o 15,8% r/r.), a jeszcze mniej jest w planach – uzyskano pozwolenia na budowę 1732 mieszkań (wzrost o 7,0% r/r.).

W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 2664 mieszkań – o 20,7% mniej niż w roku ubiegłym, uzyskano pozwolenia na budowę 3932 mieszkań (spadek o 24,5% r/r.).

 

 

Perspektywy rynku mieszkaniowego na rok 2019

 

Chociaż informacje publikowane przez GUS pokazują wzrosty zarówno w kategorii pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczynanych jak też mieszkań oddanych do użytkowania, jednak spadająca dynamika wzrostów sugeruje, że rok 2018 może być ostatnim rekordowym rokiem w bieżącym cyklu koniunkturalnym.

Niepokój mogą budzić informacje o wzroście cen mieszkań, które według deweloperów są efektem wzrostu kosztów budowy, wynikających z wzrostu cen materiałów budowlanych i wzrostu kosztów zatrudnienia przy braku rąk do pracy.

Firmy z branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym notowane na warszawskiej GWP podały informacje o spadku sprzedaży w 2018r. o 14,5% r/r., a wyniki czwartego kwartału były aż o blisko 30% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Ostatnie dane banków pokazują też wyraźny spadek kredytów hipotecznych.

 

W kolejnych miesiącach 2019r. niezależnie od bieżącej koniunktury należy oczekiwać dalszych wzrostów liczby mieszkań oddanych do użytku. Statystyki w tej kategorii są efektem aktywności inwestorów sprzed około dwóch lata, a więc okresu odpowiadającego cyklowi inwestycyjnemu w budownictwie mieszkaniowym.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


poprzedni miesiąc    następny miesiąc

 

Zobacz raport
STY
2019

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

Zobacz raport
 
X