Uruchom kreator wykresów
Mieszkania - Kraj
Mieszkania - Regiony
Produkcja materiałów budowlanych
Polska w Europie
Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim
Kredyty mieszkaniowe Polaków
RYNEK BUDOWLANY W WOJEWÓDZTWACH
Rynek mieszkaniowy - raport miesięczny
Ocena warunków mieszkaniowych
Rynek materiałów budowlanych
PROGNOZY I TRENDY RYNKU BUDOWLANEGO
LogowanieRaporty rynkowe

STY
2019

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2018

Rok 2018 przyniósł wzrost wolumenu produkcji oraz cen materiałów budowlanych, a te jak podają deweloperzy są jedną z przyczyn wzrostu cen mieszkań na rynku. Czy będzie to miało wpływ na popyt na materiały budowlane w 2019 roku?

 

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje o produkcji materiałów budowlanych w całym 2018r. zrealizowanej przez firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników.  Skorygowane dane uzupełnione o wyniki produkcji mniejszych przedsiębiorstw poznamy w połowie 2019r.

 

 

Posumowanie wyników produkcji materiałów budowlanych w 2018r.

 

W roku 2018 wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych o ponad 840 tys. m3 więcej niż w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9,0% r/r.  To wyjątkowy wynik, najlepszy w ostatnim dziesięcioleciu, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.

 

Największy udział stanowi beton komórkowy, którego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3.

 

Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3.

 

Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r.

 

Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%.

 

Według informacji Grupy PSB ceny materiałów budowlanych na ściany były w grudniu 2018r. nawet o blisko 20% wyższe niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Poniżej na wykresach pokazano porównanie rocznych wyników produkcji w poszczególnych grupach produktowych w latach 2005 – 2018 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat.

Wyniki, właśnie minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. m3]

 

 

 

Wzrost produkcji cementu i betonu towarowego, produkcja wapna spada

 

Produkcja cementu w 2018r. osiągnęła dotychczas nienotowany poziom 18 944 tys. ton, pokonując poprzedni rekord z roku 2011 o 226 tys. ton. W każdym miesiącu minionego roku z wyjątkiem marca produkcja cementu przekraczała poziom z roku 2017.

W porównaniu do średniej z lat 2005-2018 produkcja ostatniego roku była wyższa o ponad 3 mln. ton.

Odnotowany wzrost produkcji rok do roku w 2018r. wyniósł 1714 tys. ton i był identyczny jak rok wcześniej.

 

Pomimo dobrej koniunktury na rynku budowlanym produkcja wapna tylko w styczniu i czerwcu wyraźnie przekroczyła poziom z analogicznych miesięcy roku poprzedniego, w dwóch była nieznacznie wyższa, a w pozostałych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W efekcie w całym 2018r. wyprodukowano 1 786 tys. ton wapna, spadek o 2,8% r/r. Był to pierwszy spadkowy rok po czterech latach wzrostów, chociaż poziom produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie, co widoczne jest na wykresie poniżej porównującym wyniki roczne do średniej. Odchylenia od średniej w ostatnich latach są stosunkowo niewielkie.

 

Jak podaje Grupa PSB wzrost cen grudzień do grudnia cementu i wapna na koniec 2018r. wynosił 4,4%.

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w 2018r. przekroczyła 40 mln. ton, był to piąty z rzędu rok, w którym produkcja rosła rok do roku, to wyjątek wśród materiałów budowlanych. Mimo to osiągnięty poziom produkcji nie dorównał jeszcze temu z roku 2011, był niższy o 136 tys. ton.

W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła w 2018r. o 2,7 mln. ton, czyli o 7,2% r/r. Dynamika wzrostu była o połowę niższa niż w roku 2017, kiedy wzrost wyniósł 14% r/r.

 

 

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w latach 2005 – 2018 do średniej  [tys. ton]

 

 

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc

Zobacz raport
STY
2019

Ceny mieszkań w Europie

Gdzie ceny mieszkań osiągają najwyższy poziom, a gdzie są najtańsze? Jak na tle innych stolic europejskich wypada Warszawa pod względem ceny za m2 mieszkania? Gdzie mieszkania są najłatwiej dostępne? Ile m2 mieszkania można nabyć za średnie roczne zarobki brutto w poszczególnych krajach Europy?

Zobacz raport
STY
2019

Rynek mieszkaniowy - grudzień 2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r. przebiły ubiegłoroczne rekordy. Czy to ostatni tak dobry rok w mieszkaniówce? Wiele wskazuje, że tak.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

 

 

Rekordowe wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r.

 

Rynek mieszkaniowy nie wzrastał w 2018r. w takim tempie jak w roku poprzednim, ale wciąż charakteryzował się dodatnią dynamiką. Najbardziej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 7,7% r/r. W 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 221 907 mieszkań, o blisko 16 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017, to zbliżona liczba do średniej miesięcznej rozpoczynanych mieszkań.

Według wstępnych danych GUS w 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 257 072 mieszkań, o 6854 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniósł 2,7% r/r. To piąty rok wzrostu pozwoleń na budowę, a do podwojenia wyniku z roku 2013 zabrakło zaledwie 20 tys. mieszkań.

 

W 2018r. oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2017r. ich liczba wzrosła o 6 441 szt., ponad dwukrotnie mniej niż przyrosty w latach 2016 i 2017.

 

 

Aktywność na rynku mieszkaniowym inwestorów indywidualnych i deweloperów

 

Inwestorzy indywidualni w 2018r. uzyskali pozwolenia na budowę 91 485 mieszkań, rozpoczęli budowę 85 304 mieszkań oraz oddali do użytkowania 66 684 mieszkania.

Danych tych nie da się porównać z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metodologii GUS, do której doszło na początku 2018 roku. W jej efekcie do danych dotyczących aktywności deweloperów dodano również informacje o domach i mieszkaniach budowanych przez osoby indywidualne. Ważna jest tu deklaracja, że mieszknia nie są budowane na własne potrzeby tylko na sprzedaż lub wynajem. Jedynie informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania zostały skorygowane za lata 2016 i 2017, a wiec można je porównać z wynikami 2018r. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych była niższa w 2018r. niż w roku poprzednim o 1,4% r/r. i o 1,5% wyższa niż w roku 2016.

W 2018r. rozpoczęto budowę 131 627 mieszkań na sprzedaż i wynajem, a na 159 923 takich mieszkań uzyskano pozwolenia na budowę.  Deweloperzy oddali do użytkowania 111 550 mieszkań, o 6,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 6,2% r/r.

Aby odnieść wyniki do roku 2017 można je porównywać łącznie. Inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 251,4 tys. mieszkań łącznie, o 8 tys. więcej niż w roku 2017 (wzrost o 3,3% r/r). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli (216,9 tys.) wzrosła o 17 tys. tj. o 8,5% r/r.

 

 

Inwestycje mieszkaniowe pozostałych inwestorów w 2018r.

 

Mieszkań spółdzielczych oddano do użytkowania 3 002 szt. , to wzrost aż o 29,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ale rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań (spadek o 15,8% r/r.), a jeszcze mniej jest w planach – uzyskano pozwolenia na budowę 1732 mieszkań (wzrost o 7,0% r/r.).

W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 2664 mieszkań – o 20,7% mniej niż w roku ubiegłym, uzyskano pozwolenia na budowę 3932 mieszkań (spadek o 24,5% r/r.).

 

 

Perspektywy rynku mieszkaniowego na rok 2019

 

Chociaż informacje publikowane przez GUS pokazują wzrosty zarówno w kategorii pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczynanych jak też mieszkań oddanych do użytkowania, jednak spadająca dynamika wzrostów sugeruje, że rok 2018 może być ostatnim rekordowym rokiem w bieżącym cyklu koniunkturalnym.

Niepokój mogą budzić informacje o wzroście cen mieszkań, które według deweloperów są efektem wzrostu kosztów budowy, wynikających z wzrostu cen materiałów budowlanych i wzrostu kosztów zatrudnienia przy braku rąk do pracy.

Firmy z branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym notowane na warszawskiej GWP podały informacje o spadku sprzedaży w 2018r. o 14,5% r/r., a wyniki czwartego kwartału były aż o blisko 30% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Ostatnie dane banków pokazują też wyraźny spadek kredytów hipotecznych.

 

W kolejnych miesiącach 2019r. niezależnie od bieżącej koniunktury należy oczekiwać dalszych wzrostów liczby mieszkań oddanych do użytku. Statystyki w tej kategorii są efektem aktywności inwestorów sprzed około dwóch lata, a więc okresu odpowiadającego cyklowi inwestycyjnemu w budownictwie mieszkaniowym.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


poprzedni miesiąc    następny miesiąc

 

Zobacz raport
STY
2019

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

Zobacz raport
GRU
2018

Rynek materiałów budowlanych - listopad 2018

Zbliża się koniec roku, w niektórych kategoriach materiałów budowlanych w ciągu 11 miesięcy 2018r. wyprodukowano już więcej niż w całym poprzednim roku, a listopad mimo że gorszy od października był rekordowy pod względem wielkości produkcji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych

 

W okresie styczeń-listopad 2018 r. przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników wyprodukowały 9,4 mln m3 materiałów ściennych murowych, to więcej niż w całym 2017r.

W tym 4872 tys. m3 betonu komórkowego, o 63 tys. m3 więcej niż wynosiła produkcja w 2017r., a w stosunku do 11 miesięcy roku poprzedniego wzrost wynosi 9,5% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 3049 tys. m3 ceramiki budowlanej. W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła o 3,8% ale do poziomu całego roku 2017 brakuje jeszcze 166 tys. m3.  

Produkcja silikatów po 11 miesiącach wynosi 1290 tys. m3, już przekroczyła poziom 2017r. o 60 tys. m3. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 13,5%.

Najmniej wśród ściennych materiałów murowych wyprodukowano lekkiego betony  kruszywowego 227 tys. m3, tu wzrost do roku poprzedniego jest najwyższy i wynosi 74,6% r/r. a poziom ubiegłoroczny produkcja betonu kruszywowego osiągnęła już w sierpniu br.

 

 

Produkcja cementu, wapna oraz betonu towarowego

 

Produkcja cementu w każdym miesiącu bieżącego roku z wyjątkiem marca była wyższa od ubiegłorocznej, również w listopadzie, który dodatkowo był rekordowy w analizowanym okresie po 2000 roku. Narastająco w ciągu 11 miesięcy br. wyprodukowano 17,7 mln. ton cementu, o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017r. Produkcja cementu przekroczyła już poziom ubiegłoroczny o 0,5 mln. ton.

Również produkcja betonu towarowego przekroczyła poziom ubiegłoroczny. Dotychczas wyprodukowano 38,2 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej, w porównaniu z tym samym okresem 2017r. wzrost wynosi 8,4% r/r.

W analizowanych grupach produktowych tylko całoroczna produkcja wapna może być niższa niż w roku ubiegłym. W poszczególnych miesiącach 2018r. tylko produkcja w styczniu i w czerwcu była wyraźnie wyższa od ubiegłorocznej. Narastająco w br. wyprodukowana 1664 tys. ton wapna, o 2,2% mniej niż w ciągu 11 miesięcy 2017r.

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc

Zobacz raport
GRU
2018

Rynek mieszkaniowy - listopad 2018

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w ciągu 11 miesięcy w bieżącym roku  jest już o blisko 5 tys. mieszkań wyższa od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku. Takich wyników rynek mieszkaniowy nie osiąga ani w kategorii pozwoleń na budowę ani też mieszkań oddanych do użytku.

 

 

Rośnie liczba mieszkań oddanych do użytku

 

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-listopad 2018 r. oddano do użytkowania 163 845 mieszkań, to wynik lepszy od analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,5% i aż o 22% lepszy od średniej liczonej dla ostatnich 10 lat. Do powtórzenia wyniku rocznego z 2017r. brakuje 14,5 tys. mieszkań, tyle średnio miesięcznie oddawano do użytku w 2018r., a w grudniu oddawanych jest zwykle najwięcej mieszkań.

Inwestorzy indywidualni realizujący mieszkania na własne potrzeby oddali w bieżącym roku prawie 60 tys. mieszkań, o 722 szt. mniej niż w tym samym okresie w roku 2017. Więcej niż w roku ubiegłym oddano mieszkań na sprzedaż i wynajem – 98,2 tys. szt. (wzrost o 4,4% r/r., czyli 4138 mieszkań).

Więcej oddano również mieszkań spółdzielczych, społecznych czynszowych, zakładowych i komunalnych, w sumie było ich 5,7 tys. szt., o 657 szt. więcej niż w roku poprzednim.

 

 

Rekordowe tempo rozpoczynanych budów mieszkań

 

W listopadzie rozpoczęto budowę 16792 mieszkań, niemal powtarzając wyniki ubiegłoroczny (wzrost o 0,7% r/r.).  Narastająco po 11 miesiącach jest to już 210,8 tys. rozpoczętych budów mieszkań, to więcej niż w całym 2017r. a tempo wzrostu na poziomie 8,8% r/r. jest znacząco wyższe niż tempo wydawanych pozwoleń na budowę czy mieszkań oddanych do użytkowania.

Analizując wyniki poszczególnych form budownictwa warto pamiętać o zmianach w statystyce GUS. Od początku bieżącego roku do grupy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem doliczane są lokale i domy budowane przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wcześniej takie mieszkania były uwzględniane, jako wynik działalności inwestorów indywidualnych. GUS skorygował dane za rok ubiegły jedynie w odniesieniu do mieszkań oddanych do użytku.  

Inwestorzy indywidualni na użytek własny rozpoczęli budowę 82,4 tys. mieszkań. Na sprzedaż lub wynajem rozpoczęto budowę 123,7 tys. mieszkań. Ze względu na zmiany w statystyce nie można bezpośrednio odnieść tych wyników do wyników ubiegłego roku. Łącznie w tych dwóch kategoriach rozpoczęto budowę 206 tys. mieszkań to o ponad 6,1 tys. mieszkań więcej niż w całym 2017r.

Pozostali inwestorzy nie podążają za ogólnym trendem, rozpoczęli budowę 4,8 tys. mieszkań, to mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 870 szt.

 

 

Słabnie tempo wzrostu pozwoleń na budowę mieszkań

 

W całym 2018r. w porównaniu z rokiem ubiegłym słabnie tempo wzrostu liczby mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę bądź dokonali zgłoszenia z projektem budowlanym.

W okresie styczeń – listopad 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 237,7 tys. mieszkań, wzrost o 2,9% r/r.  Pomimo pewnego wyhamowania liczba pozwoleń jest rekordowa w analizowanym okresie (po 2000 roku), jest niemal dwukrotnie wyższa niż w roku 2013.

W kategorii mieszkań indywidualnych oraz mieszkań na sprzedaż lub wynajem inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę blisko 166 tys. mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie 3,6% r/r.

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


poprzedni miesiąc    następny miesiąc

 

Zobacz raport
 
X