ikona modułu
KWI
2021
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

Branża hotelarska to jedna z tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, ograniczenia w przemieszaniu się, utrudnienia w ruchu turystycznym, a w końcu kilkukrotny lockdown skutkujący całkowitym zamknięciem hoteli i innych obiektów zakwaterowania turystycznego.

KWI
2021
Budynki biurowe oddane do użytkowania

Budynki biurowe oddane do użytkowania

Jak rozwija się rynek biurowy w Polsce. Czy inwestorzy budują nowe budynki biurowe, czy rozbudowują już istniejące. Jaka jest powierzchnia użytkowa nowo powstających budynków biurowych. W jakim regionie polski buduje się najwięcej budynków biurowych.

KWI
2021
Budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

Budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

Od wielu lat obserwujemy zmiany infrastruktury handlowo-usługowej, małe sklepy osiedlowe zastępowane są marketami, powstają nowe centra handlowe inne są rozbudowywane. Rocznie oddawanych jest do użytkowania ponad 3 tys. budynków handlowo-usługowych.

KWI
2021
Budynki przemysłowe oddane do użytkowania

Budynki przemysłowe oddane do użytkowania

Ile budynków przemysłowych oddawanych jest do użytkowania rocznie w Polsce. Czy w ostatnich latach, przy dobrej koniunkturze gospodarczej, jest ich więcej niż kilkanaście lat wstecz, czy wręcz przeciwnie. W jakim regionie buduje się najwięcej budynków przemysłowych.

KWI
2021
Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

Sektor magazynowy to jeden z niewielu, który nie ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa. Od wielu lat obserwujemy stabilny rozwój branży, liczba oddawanych do użytkowania obiektów magazynowych utrzymuje się na wysokim poziomie, a ich średnia powierzchnia w ostatnich latach nawet wzrosła.

KWI
2021
Budynki transportu i łączności oddane do użytkowania

Budynki transportu i łączności oddane do użytkowania

Transport i łączność to sektory dynamicznie rozwijające się w Polsce od wielu lat, czy pociąga to za sobą wzrost liczby budowanych dworców, terminali, garaży i innych budynków. Czy są regiony - województwa, gdzie takich obiektów przybyło wyraźnie więcej czy zdecydowanie mniej.

Zobacz więcej
ikona polecane Komentarze i publikacje
Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?

X