Uruchom kreator wykresów
Mieszkania - Kraj
Mieszkania - Regiony
Produkcja materiałów budowlanych
Polska w Europie
Problemy z hałasem ulicznym i sąsiedzkim
Kredyty mieszkaniowe Polaków
RYNEK BUDOWLANY W WOJEWÓDZTWACH
Rynek mieszkaniowy - raport miesięczny
Ocena warunków mieszkaniowych
Rynek materiałów budowlanych
PROGNOZY I TRENDY RYNKU BUDOWLANEGO
LogowanieRaporty rynkowe

GRU
2019

Produkcja materiałów budowlanych 2019

Pod koniec roku obserwujemy przyspieszenie na budowach zwłaszcza na budowach mieszkań na sprzedaż i wynajem, ale producenci materiałów budowlanych zwolnili tempo. Produkcja w listopadzie w większości analizowanych kategorii materiałów budowlanych była niższa niż przed rokiem z nielicznymi wyjątkami.

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych w 2019r.

 

Branża ściennych materiałów murowych ciągle na plusie. Wyniki produkcji po jedenastu miesiącach 2019r. lepsze od ubiegłorocznych, chociaż tempo wzrostu spada, a w listopadzie zgodnie z ogólną tendencją produkcja była niższa od tej sprzed roku bądź utrzymała się na tym samym poziomie, jedynym wyjątkiem podobnie jak w październiku są tu silikaty z 12,5% wzrostem r/r.  

Łącznie w br. wyprodukowano już blisko 10mln m3 ściennych elementów murowych, o 6,2% więcej niż w roku poprzednim tj. o 586 tys. m3.

 

W listopadzie producenci betonu komórkowego utrzymali ubiegłoroczny poziom produkcji. W ciągu jedenastu miesięcy br. wyprodukowano ponad 5,2 mln. m3 betonu komórkowego, wzrost o 7,6% r/r. (372 tys. m3).

 

Spadek produkcji w listopadzie podobnie jak w październiku zanotowali producenci ceramiki budowlanej, o 8,6% r/r. Łącznie produkcja ceramiki budowlanej w br. wynosi nieco ponad 3 mln m3 i jest to poziom niemal identyczny z wynikiem ubiegłorocznym (spadek o 0,1% r/r  tj. o 3 tys. m3).

 

Produkcja betonu kruszywowego w listopadzie była niższa o 6,3% r/r., a łączna produkcja to 180 tys. m3 o 1,7 % więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Jedynie producenci silikatów wyprodukowali w listopadzie więcej niż przed rokiem o 12,5%. Producenci silikatów mogą też pochwalić się najwyższą dynamiką wzrostu w tym roku, 16,6% r/r. Łącznie wyprodukowano w 2019r. 1,5 mln m3 silikatów, o 214 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Produkcja spoiw mineralnych: cementu, wapna i spoiw gipsowych w 2019r.

 

Listopadowe wyniki produkcji spoiw mineralnych potwierdziły trend spadkowy. Zarówno produkcja cementu i wapna, jak też spoiw gipsowych była niższa od ubiegłorocznej.

Produkcja cementu spadła we listopadzie o 2,0% r/r., co miało wpływ na wynik roczny. Narastająco na koniec listopada produkcja cementu wynosi blisko 17,5 mln. ton i jest niższa od ubiegłorocznej o 227 tys. ton (spadek 1,3% r/r.).  Warto dodać, że listopad to już siódmy miesiąc ze spadkiem produkcji w stosunku do wyników ubiegłorocznych.

 

Produkcja wapna po jedenastu miesiącach br. jest niższa od ubiegłorocznej o 3,1% i wynosi 1 613 tys. ton. Listopad był kolejnym miesiącem ze spadkiem produkcji o 8,3% w porównaniu do poprzedniego roku.

 

Produkcja spoiw gipsowych we listopadzie była również niższa od ubiegłorocznej. Narastająco w br. wyprodukowano 1 370 tys. ton, co oznacza wzrost o 4,8% r/r.

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw w 2019r

 

Listopad to już czwarty miesiąc z rzędu, w którym produkcja betonu towarowego była niższa od ubiegłorocznej. W bieżącym roku tylko w trzech miesiącach producenci wykazywali wyższy wolumen produkcji niż rok wcześniej. Chociaż do lipca wyniki produkcji liczone narastająco pokazywały wzrost r/r. to był to efekt wysokiego poziomu produkcji w lutym i marcu.

 

Narastająco w 2019r. wyprodukowano ponad 37,7 mln. ton betonu towarowego, o 1,3% mniej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek produkcji o 495 tys. ton.

 

We listopadzie podobnie jak we wcześniejszych miesiącach rosła produkcja zapraw murarskich,  wyprodukowano 339 tys. ton zapraw, o 1,8% więcej niż przed rokiem. Łącznie produkcja zapraw wynosi już 4 745 tys. ton – wzrost o 5,7% r/r.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.


 

 

 

poprzedni miesiąc 

 

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

listopad styczeń - listopad
Produkcja ściennych materiałów murowych - październik 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

 

Produkcja mineralnych spoiw budowlanych

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja spoiw mineralnych - październik 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja masy betonowej i zapraw - październik 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

 

Zobacz raport
GRU
2019

Polski rynek mieszkaniowy w 2019

W listopadzie znaczący wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, zwłaszcza w kategorii mieszkań realizowanych na sprzedaż i wynajem, których liczba była o 1/3 wyższa niż przed rokiem.  

 

 

Rynek mieszkaniowy – listopad 2019r.

 

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec listopada 2019r.

 

 

Wzrosty na rynku mieszkaniowym w listopadzie 2019r.

 

Ogółem inwestorzy w ciągu jedenastu miesięcy 2019r. uzyskali pozwolenia na budowę 248,4 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,5% r/r. (10 635 mieszkań). Nadwyżka w stosunku do wyników ubiegłorocznych to głownie efekt aktywności inwestorów we wrześniu i październiku (na koniec sierpnia nadwyżka wynosiła 2 716 mieszkań).  

W bieżącym roku deweloperzy zwykle nie przekraczali ubiegłorocznej liczby mieszkań, na które pozyskiwali pozwolenia na budowę. Do czasu. We wrześniu liczba pozwoleń wzrosła o 48,7% r/r.,  a w październiku o 15,9% r/r. Oznacza to wzrost w tych dwóch miesiącach w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8 tys. mieszkań. W listopadzie liczba pozwoleń była niższa niż przed rokiem. W rachunku narastającym po 11 miesiącach nadwyżka w stosunku do roku poprzedniego wynosi 7 441 mieszkań.

Inwestorzy indywidualni łącznie uzyskali dotychczas pozwolenia na budowę 90 235 mieszkań, o 5,1% więcej niż przed rokiem. Tu wahania w stosunku do wyników ubiegłorocznych w poszczególnych miesiącach nie były wysokie, ale co warto zauważyć dynamika wzrostu po 11 miesiącach w obu kategoriach (inwestorów indywidualnych i deweloperów) jest identyczna – 5,1% r/r.

Pozostali inwestorzy uzyskali w listopadzie pozwolenia na budowę zaledwie 345 mieszkań, ale to wynik aż o 93,8% lepszy niż przed rokiem. Narastająco w br. uzyskali pozwolenia na budowę  3 8361 mieszkań, co oznacza spadek o 23,9%  r/r. a w liczbach bezwzględnych spadek wynosi 1 205 szt.

 

 

Nadal rośnie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

 

W listopadzie br. inwestorzy rozpoczęli budowę 18 884 mieszkań, to więcej niż rok wcześniej o 12,5% (wzrost o 2 092 szt. mieszkań). Narastająco w 2019r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wynosi już 221 423 szt. - wzrost o 5,0% r/r., a w liczbach bezwzględnych 10 607 mieszkań.

Nadwyżka ponad wynik ubiegłoroczny, która jeszcze we wrześniu była w większym stopniu zasługą inwestorów indywidualnych, na koniec października przewagę zyskali deweloperzy, a w listopadzie jeszcze ją umocnili.

Łącznie w 2019r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 86 391 mieszkań, to więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego o 4,9% r/r. (nadwyżka wynosi 4 034 mieszkań).

Narastająco od początku roku deweloperzy rozpoczęli budowę 130 406 mieszkań, o 5,5% więcej niż w roku ubiegłym (nadwyżka wynosi 6 752 mieszkania).

Pozostali inwestorzy realizujący mieszkania spółdzielcze, społeczne-czynszowe, zakładowe, komunalne rozpoczęli dotychczas budowę 4 626 mieszkań, co oznacza spadek o 3,7%  r/r. tj. o 179 mieszkań.

 

 

Stabilny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania

 

Nadwyżka mieszkań oddanych do użytkowania w 2019r. ponad poziom roku poprzedniego wynosi już 19 200 szt. mieszkań, przy ogólnej liczbie mieszkań dotychczas oddanych do użytkowania na poziomie 184 293 szt., co oznacza wzrost o 11,6% r/r.

Największy udział w tej nadwyżce mają oczywiście deweloperzy, którzy oddali już o 16 891 mieszkań więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Narastająco od początku roku deweloperzy oddali do użytkowania 116 299 mieszkań, wzrost o 17,0%  r/r.

Wynik listopadowy był aż o 33,6% lepszy od ubiegłorocznego i była to najwyższa liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów miesięcznie w historii.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 61 954 mieszkań, również więcej niż w roku poprzednim o 1 957 szt. - wzrost o 3,3% r/r.

Pozostali inwestorzy łącznie oddali do użytkowania 6 040 mieszkań, o 352 szt. więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 6,2% r/r.

 

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

 

W 2019r. GUS zaczął publikować informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem. Wynika z nich, że w ciągu jedenastu miesięcy br. rozpoczęto budowę 974 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 2 045 takich mieszkań oddano do użytku.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

poprzedni miesiąc   

 

Wyniki miesiąca

 

 

 

 

Mieszkania ogółem
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania ogółem

 

 

Mieszkania indywidualne
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. - mieszkania indywidualne

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

 

 

Mieszkania pozostałe
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania pozostałe

 

Mieszkania spółdzielcze
listopad styczeń - listopad
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania spółdzielcze

 

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LIP
2019

Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2019

W drugim kwartale wzrost produkcji zdecydowanej większości materiałów budowlanych, był słabszy niż w pierwszym kwartale 2019r., a  w niektórych produkcja była niższa od ubiegłorocznej (dotyczy to m.in cementu, wapna, betonu towarowego).

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle na plusie

 

Produkcja ściennych materiałów murowych ciągle wyższa od ubiegłorocznej w drugim kwartale, ale dynamika wzrostu słabsza niż w pierwszym kwartale we wszystkich grupach produktowych.  

W pierwszym półroczu wyprodukowano 5 365 tys. m3  ściennych materiałów murowych o 10,6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, w liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 515 tys. m3.  

Najwyższy udział w tej nadwyżce ma beton komórkowy, którego produkcja w pierwszym półroczu wzrosła o 327 tys. m3 w stosunku do roku poprzedniego. Narastająco po sześciu miesiącach produkcja betonu komórkowego wynosi 2 823 tys. m3 i jest wyższa od ubiegłorocznej o 327 tys. m3 (13,1% r/r).

 

W drugiej kolejności najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych wykazują producenci silikatów – wzrost o  118 tys. m3, chociaż dynamika wzrostu jest wyższa niż w betonie komórkowym, wynosi 17,6% r/r.  Łącznie w bieżącym roku wyprodukowano 788 tys. m3 silikatów.

 

Produkcja ceramiki budowlanej wzrosła w pierwszym półroczu o 60 tys. m3 , co oznacza 3,8% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wyprodukowano dotychczas 1 657 tys. m3 ceramiki budowlanej.

Najmniejszy udział mają elementy murowe z betonu kruszywowego. W ciągu sześciu miesięcy 2019r. wyprodukowano 97 tys. m3, o 11,5% więcej niż przed rokiem (wzrost o 10 tys. m3).

 

Poniżej na wykresach pokazano porównanie wyników produkcji pierwszego półrocza w poszczególnych grupach produktowych w latach 2009 – 2019 ze średnią wielkością produkcji liczoną dla tych lat (uwzględniono wyniki produkcji firm zatrudniających 50 i więcej pracowników raportowane miesięcznie do GUS). 

 

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu komórkowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji ceramiki budowlanej w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji silikatów w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. m3]

Porównanie wyników produkcji betonu kruszywowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

 

Spadek produkcji cementu i wapna  w drugim kwartale

 

W pierwszym półroczu 2019r. wyprodukowano 8 619 tys. ton cementu, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. To najlepszy wynik w analizowanym okresie, wyraźnie powyżej średniej (ponad 1,4 mln. ton) wielkości produkcji notowanej w ostatnich dziesięciu latach.

Na uwagę zasługuje wyraźny spadek produkcji w drugim kwartale o 4,6% r/r. przy wzroście notowanym w pierwszym kwartale na poziomie 14,4% r/r.

 

Również produkcja wapna była słabsza w drugim kwartale od ubiegłorocznej i to o 13,6% r/r., podczas gdy produkcja w pierwszym kwartale była wyższa o 20,7% r/r.

Narastająco po sześciu miesiącach produkcja wapna niemal zrównała się z poziomem ubiegłorocznym.

Wyprodukowano 905 tys. ton o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

 

Produkcja spoiw gipsowych utrzymuje się w 2019r. na wyrównanym poziomie, zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale produkcja wzrosła o 11,0% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 766 tys. ton spoiw gipsowych, to poziom o 165 tys. ton powyżej średniej dziesięcioletniej.

 

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji cementu w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji wapna w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji spoiw gipsowych w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

 

 

Produkcja betonu towarowego i zapraw spada w drugim kwartale

 

Producenci masy betonowej prefabrykowanej powtórzyli ubiegłoroczny wynik, zgłoszona  produkcja 18 638 tys. ton,  jest tylko o 0,2% wyższa od zanotowanej w roku poprzednim. W porównaniu do średniej z ostatnich dziesięciu lat to bardzo dobry wynik, aż o 3,8 mln. ton lepszy od średniej.

Należy zwrócić uwagę spadek produkcji w drugim kwartale o 6,3% r/r. przy 10,0% wzroście w pierwszym kwartale.

 

Od 2018r. GUS podaje w wynikach miesięcznych informację na temat produkcji zapraw budowlanych. Zostały one włączone do zestawu obserwowanych materiałów w naszych analizach.

W roku 2019 wyprodukowano 2 404 tys. ton zapraw budowlanych, tj. o 3,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Również i tu produkcja w drugim kwartale była niższa od ubiegłorocznej (spadek o 10,5% r/r.) przy wzroście w pierwszym kwartale 24,9% r/r.

 

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019 do średniej  [tys. ton]

Porównanie wyników produkcji betonu towarowego w I półroczu w latach 2009 – 2019

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, pełna baza danych statystycznych pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.


 

 


poprzedni miesiąc  następny miesiąc

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku i potencjał rynku
  1. Materiały ścienne
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana
  4. Zaprawy murarskie
  5. Materiały dachowe i stropowe
  6. Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej

 

 

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Produkcja materiałów ściennych murowych

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja ściennych materiałów murowych - czerwiec 2019 Produkcja ściennych materiałów murowych narastająco 2019

 

 

 

Produkcja mineralmnych spoiw budowlanych

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja spoiw mineralnych - czerwiec 2019 Produkcja spoiw mineralnych narastajaco w 2019

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej i zapraw

 

czerwiec styczeń - czerwiec
Produkcja masy betonowej i zapraw - czerwiec 2019 Produkcja masy betonowej i zapraw narastajaco w 2019r.

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LIP
2019

Polski rynek mieszkaniowy w I półroczu 2019

Po pierwszym półroczu 2019r. rynek mieszkaniowy oscyluje wokół wyników ubiegłorocznych zarówno w zakresie uzyskanych przez inwestorów pozwoleń na budowę mieszkań, jaki i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, jedynie liczba mieszkań oddanych do użytkowania  jest wyraźnie większa.

 

 

Rynek mieszkaniowy – czerwiec 2019r.

 

Opublikowane wstępne wyniki rynku mieszkaniowego na koniec czerwca 2019r.  pozwalają podsumować pierwsze półrocze bieżącego roku.

 

 

Nadal utrzymuje się spadek pozwoleń na budowę mieszkań w 2019r.

 

W pierwszym półroczu 2019r. ogółem wydano pozwolenia  na budowę 128 705 mieszkań, co oznacza spadek o 2,5% r/r. W liczbach bezwzględnych spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 3 233 szt. mieszkań, składa się na to spadek pozwoleń na mieszkania na sprzedaż i wynajem w liczbie 4 523 szt., spadek liczby pozwoleń na budowę mieszkań pozostałych – 711 szt. i spółdzielczych - 159 szt. oraz wzrost liczby pozwoleń uzyskanych przez inwestorów indywidualnych + 2 160 szt.

 

Mniejsza liczba pozwoleń na budowę mieszkań to efekt słabszej aktywności inwestorów (głównie deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem) w pierwszym kwartale 2019r. Rekordowy wynik drugiego kwartału, nie notowany dotychczas, nie zdołał nadrobić straty z początku roku.  

 

 

W czerwcu spadek liczba rozpoczętych budów mieszkań, ale I półrocze + 1,5% r/r

 

W pierwszym półroczu 2019r. rozpoczęto budowę 115 392 mieszkań, wzrost o 1,5% r/r, w tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 46 103 mieszkań - wzrost o 3,0% r/r , deweloperzy 66 569 mieszkań – wzrost o 0,3% r/r., a wszyscy pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 2 720 mieszkań, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 6,6%.

Tu tendencja jest odwrotna niż w pozwoleniach na budowę, wyniki pierwszego kwartału br. były o 12,3% lepsze od roku poprzedniego, ale już w drugim kwartale inwestorzy rozpoczęli budowę 4 174 mieszkań mniej niż w roku poprzednim. Gorsze wyniki zanotowali zarówno inwestorzy indywidualni jak i deweloperzy oraz spółdzielnie.

 

 

Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytkowania

 

Wyjątkowo wyrównane tempo przekazywania mieszkań do użytkowania. Zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale br. inwestorzy oddali do użytkowania niemal identyczną liczbę mieszkań, w I kw. 47 425 szt., w II kw. 47 271 szt. Były to najlepsze wyniki w analizowanym okresie.

 

W ciągu sześciu  miesięcy 2019r. oddano 94 696 mieszkań do użytkowania, o 14,4% więcej niż w analogicznego okresu roku ubiegłego. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 11 910 szt. mieszkań.

 

Wzrost w kategorii oddawanych do użytku mieszkań zawdzięczamy deweloperom. Oddali oni do użytkowania narastająco w br. 58 765 mieszkań, wzrost o 22,4%  r/r.  (o 10 737 mieszkań).

Również inwestorzy indywidualni oddali do użytku więcej mieszkań niż w roku poprzednim, ale wzrost wyniósł tylko 2,2% r/r. (o 707 szt.).  Ogółem inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania w bieżącym roku 33 362 mieszkań.

 

Wzrosła liczba mieszkań oddanych przez pozostałych inwestorów (zakładowe, społeczne czynszowe...),  jedynie spółdzielnie oddały do użytkowania o 90 mieszkań mniej niż w roku poprzednim w analogicznym okresie.

 

 

 Mieszkania na wynajem w statystyce GUS

 

Od początku 2019r. GUS podaje informacje ile w ogólnej liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem stanowią mieszkania na wynajem.  Trudno je analizować w szerszym zakresie, mamy dane zaledwie za bieżący rok. Wynika z nich, że w 2019r. rozpoczęto budowę 418 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem oraz 764 takich mieszkań oddano do użytku.

 

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań wydane w I i II kw. w latach 2005-2019

Pozwolenia na budowę mieszkań wydane w I i II kw. w latach 2005-2019

 

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w I i II kw. w latach 2005-2019

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w I i II kw. w latach 2005-2019

 

Mieszkania oddane do użytkowania w I i II kw. w latach 2005-2019

Mieszkania oddane do użytkowania w I i II kw. w latach 2005-2019

 

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 

Spis treści

 

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

poprzedni miesiąc   następny miesiąc

 

Wyniki miesiąca

 

 

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania ogółem

 

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. - mieszkania indywidualne

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

 

 

Mieszkania pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania pozostałe

 

Mieszkania spółdzielcze
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki miesięczne rynku mieszkaniowego w 2019r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego narastająco 2019r. – mieszkania spółdzielcze

 

 


Źródło: Opracowanie locja.pl na podstawie danych GUS


Pełny raport dostępny dla abonentów po zalogawaniu  

przejdź do spisu treści

 


 

Zobacz raport
LUT
2019

Gdzie w Europie buduje się najwięcej mieszkań?

Czy polski boom mieszkaniowy jest wyjątkowy na tle Europy, czy też w innych krajach jest tak dobra koniunktura dla budownictwa mieszkaniowego? W których krajach buduje się najwięcej mieszkań? Jak wygląda rynek mieszkaniowy w poszczególnych krajach europejskich?

Zobacz raport
LUT
2019

Ceny mieszkań w Europie

Gdzie ceny mieszkań osiągają najwyższy poziom, a gdzie są najtańsze? Jak na tle innych stolic europejskich wypada Warszawa pod względem ceny za m2 mieszkania? Gdzie mieszkania są najłatwiej dostępne? Ile m2 mieszkania można nabyć za średnie roczne zarobki brutto w poszczególnych krajach Europy?

Zobacz raport
 
X