Rynek

Zbyt duże domy i mieszkania

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Mieszkanie lub dom z większą liczbą pokoi niż zakłada to europejski standard mieszkaniowy uznawane jest za zbyt duże. Ile osób w Polsce i innych krajach europejskich mieszka w takich nieruchomościach mieszkaniowych?

 

Eurostat zbiera informacje na temat warunków życia w państwach europejskich prezentując różne wskaźniki. Warunki mieszkaniowe, w jakich mieszkają Europejczycy opisywane są poprzez odniesienie do standardu mieszkaniowego ustalonego dla krajów Unii Europejskiej.

Europejski standard zakłada, że mieszkanie lub dom powinno składać się z jednego pokoju wspólnego (może to być pokój dzienny, salon lub jadalnia), a ponadto:

  • jednego pokoju (sypialni) dla pary tworzącej gospodarstwo domowe,
  • jednego pokoju (sypialni) dla każdej samotnej osoby pełnoletniej,
  • jednego pokoju (sypialni) dla dwójki dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat,
  • jednego pokoju (sypialni) dla osoby w wieku od 12 do 17 lat, jeśli nie została uwzględniona w powyżej,
  • jednego pokoju dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia.

 

Europejski standard nie zakłada minimalnego metrażu mieszkania czy domu, ale minimalną liczbę pokoi (a w zasadzie sypiali) w zależności od liczby i wieku osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

Mieszkania niespełniające tego standardu, z niedostateczną liczbą sypialni opisywane są wskaźnikiem przeludnienia mieszkań. Przeciwieństwem mieszkań przeludnionych są domy lub mieszkania zbyt duże w stosunku do potrzeb żyjącego w nim gospodarstw domowych, z za dużą liczbą pokoi (nadmiarem sypialni) według tego standardu.

To tylko wskaźnik statystyczny ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z jego konstrukcji. Liczba pokoi niewiele mówi o ich powierzchni i komforcie, ale samodzielny pokój daje szansę przynajmniej na minimalną prywatną przestrzeń.

Częściej publikowane są informacje na temat wskaźnika przeludnienia mieszkań. W rankingu tym Polska plasuje się w czołówce krajów z wysokim wskaźnikiem przeludnienia. W 2018 roku 39,2% osób tworzących gospodarstwa domowe w Polsce mieszkało w przeludnionych mieszkaniach. W gorszych warunkach, z jeszcze wyższym wskaźnikiem przeludnienia, żyją mieszkańcy 4 państw europejskich (Chorwacji, Bułgarii, Łotwy i Rumunii).

W tej sytuacji można zapytać ile osób w Polsce mieszka w lepszych warunkach niż przewiduje to europejski standard mieszkaniowy? Ile jest takich osób i jak w tym kontekście wypadam na tle innych krajów europejskich?

 

W dużych miastach mieszkania rzadziej są zbyt duże

 

W Unii Europejskiej (EU) więcej niż jedna trzecia (35,9%) populacji mieszka w zbyt dużych mieszkaniach. Co oznacza, że ​​ma do dyspozycji nadmierną liczbę pokoi w stosunku do przyjętego standardu. Dla porównania w przeludnionych mieszkaniach mieszka 15,5% Europejczyków.

Różnice w ramach Europy są duże. Siedem na dziesięć osób w Irlandii, na Cyprze i Malce mieszkało w zbyt dużych mieszkaniach w 2018r. Ale tylko, co czternasty w Rumunii i co dziesiąty na Łotwie. W Polsce 14,4% osób mieszka w domach lub mieszkaniach z większą liczbą pokoi ponad standard.

Biorąc pod uwagę lokalizację, najmniejszy odsetek osób w zbyt dużych mieszkaniach jest w polskich miastach (9,4%), prawie dwukrotnie więcej w mniejszych miastach i na przedmieściach dużych miast (17,3%) i niewiele mniej na obszarach wiejskich (16,9%).

Na 30 państw europejskich (28 krajów członków Unii Europejskiej w 2018r. oraz w Norwegii i Szwajcarii) gorszy wskaźnik niż w Polsce dla dużych miast był w sześciu krajach: na Słowacji (7,9%), Grecji (7,1%), Chorwacji (7,0%), na Łotwie (5,2%), w Bułgarii (3,6%) a najmniej osób mieszka w zbyt dużym lokum w Rumunii (3,0%).

Średnia dla Unii pokazuje, że aż co trzeci (31,3 %) mieszkaniec wspólnoty ma do dyspozycji nieruchomość o ponad standardowej liczbie pokoi w dużych miastach. Połowa mieszkańców dużych miast Wielkiej Brytanii i Hiszpanii może cieszyć się takimi mieszkaniami, a na Malcie i na Cyprze ponad 70%.

Jeszcze więcej dużych nieruchomości mieszkaniowych jest na przedmieściach dużych miast i w mniejszych miastach europejskich, stanowią one ponad 50% w dziewięciu europejskich krajach, a najwięcej na wsi - aż w 13 krajach więcej niż połowa osób ma do dyspozycji dużą nieruchomość – patrz wykresy poniżej.

 

Odsetek osób mieszkających w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w mieście w 2018r.

Ile osób mieszka w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w mieście

 

Odsetek osób mieszkających w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w mieście i na przedmieściach dużych miast w 2018r.

Ile osób mieszka w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w mieście i na przedmieściach dużych miast

 

Odsetek osób mieszkających w zbyt dużych domach lub mieszkaniach na wsi w 2018r.

Ile osób mieszka w zbyt dużych domach lub mieszkaniach na wsi

 

Nie wynajmujemy zbyt dużych mieszkań

 

Właściciele nieruchomości mieszkaniowych zdecydowanie częściej mieszkają w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w Polsce, dotyczy to 15,2% Polaków, podczas gdy tylko 0,4% wynajmuje duże nieruchomości. Jest to najniższy wskaźnik w Europie. Powodem może być z jednej strony fakt, że częściej mieszkania wynajmują osoby młode studiujące lub na początku swojej kariery zawodowej, a poza tym takie mieszkanie traktowane jest, jako stan przejściowy w drodze do własnego M, a więc najemcy ograniczają wydatki na czynsz poprzez wynajmowanie stosunkowo małych mieszkań.

Własne nieruchomości mieszkaniowe częściej przekraczają europejski standard pod względem liczby pokoi. Właściciele nieruchomości rzadko decydują się na zmianę lokum nawet wtedy, gdy staje się ono zbyt duże jak na bieżące potrzeby, a więc np. po wyprowadzeniu się z domu dorosłych już dzieci.

Europejczycy również tak jak i Polacy rzadziej wynajmują za duże lokum, chociaż w takich krajach jak Malta czy Cypr prawie 50% wynajmowanych mieszkań ma ponad standardową liczbę pokoi.

 

Odsetek osób mieszkających we własnych zbyt dużych domach lub mieszkaniach w 2018r.

Odsetek osób mieszkających we własnych zbyt dużych domach lub mieszkaniach

 

Odsetek osób mieszkających w wynajmowanych zbyt dużych domach lub mieszkaniach w 2018r.

Odsetek osób mieszkających w wynajmowanych zbyt dużych domach lub mieszkaniach

 

Emeryci częściej mieszkają w zbyt dużych mieszkaniach

 

Połowa osób w wieku 65 lat lub starszych (50,5 %) w UE mieszkała w mieszkaniach zbyt dużych w 2018 r. Tak było w przypadku zdecydowanej większości osób starszych w Irlandii (92,8%), na Cyprze (87,4%) ) i na Malcie (86,7%), w Hiszpanii (77,7%), Luksemburgu (77,0%) i w Wielkiej Brytanii (76,5%). Stosunkowo niewiele osób starszych mieszkało w mieszkaniach ze zbyt dużą liczbą pokoi w Rumunii (12,0%), na Łotwie (13,3%), Chorwacji (16,9%) i Polsce (17,8%). Pomimo że kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni to właśnie mężczyźni częściej mieszkają w za dużych mieszkaniach, dotyczy to wszystkich krajów europejskich z nielicznymi wyjątkami.

 

Odsetek osób 65+ mieszkających w za dużych domach lub mieszkaniach w 2018r.

Ilu emerytów mieszka w zbyt dużych mieszkaniach

 

Zbyt duże mieszkania w Polsce i w Unii Europejskiej

 

Polska należy do krajów ze stosunkowo niewielkim odsetkiem osób żyjących w lepszych niż przeciętne warunkach mieszkaniowych. Singiel mający do dyspozycji przynajmniej 3-pokojowe mieszkanie czy rodzina z dwójką dzieci mająca do dyspozycji mieszkanie, z co najmniej pięcioma pokojami - tak dobre warunki mieszkaniowe są niemal standardem w wielu krajach tzw. starej Unii. W Polsce nadmiar pokoi to rzadko dostępny luksus.

Rodziny wielodzietne z trójką lub większą liczbą dzieci najrzadziej żyją w lepszych, ponad przeciętnych warunkach mieszkaniowych w Polsce, nieco tylko częściej dotyczy to singli z dziećmi na utrzymaniu.

 

Odsetek osób mieszkających w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w Polsce i Unii Europejskiej

Odsetek osób mieszkających w zbyt dużych domach lub mieszkaniach w Polsce i Unii Europejskiej

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?