Rynek

Zasoby mieszkaniowe w Polsce i Europie - ich rok budowy

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile mieszkań mamy w Polsce? Jakimi zasobami mieszkaniowymi dysponują Europejczycy? Jak wygląda struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych w Polsce, a jak w innych europejskich państwach? Gdzie wybudowano najwięcej mieszkań po roku 2000?

 

Bazując na danych z ostatniego spisu powszechnego ludności i mieszkań, przeprowadzonego w 2011r. w Europie (następny zostanie przeprowadzony w 2021r.) można porównać zasoby mieszkaniowe dostępne w Polsce i w innych europejskich państwach, ich liczbę oraz strukturę wiekową.

Dane dotyczące Wielkiej Brytanii i Grecji nie są dostępne w identycznym układzie jak w pozostałych krajach, dlatego nie można ich zawsze porównać -  na poniższych wykresach zostały zaznaczone innym kolorem.

 

Zasoby mieszkaniowe w Europie? W którym kraju jest najwięcej mieszkań?

 

Zgodnie ze spisem powszechnym w 2011r. najwięcej mieszkań, wśród wszystkich państw w Europie było w Niemczech - 40 563 tys. szt., w następnej kolejności we Francji – 33 544 tys. szt., we Włoszech – 31 208 tys. szt., w Wielkiej Brytanii – 27 767 tys. szt., w Hiszpanii – 25 207 tys. szt.

Najmniej mieszkań mają do dyspozycji mieszkańcy najmniejszych europejskich państw: Luksemburga – 223 tys. szt., Malty – 224 tys. szt., Cypru – 431 tys. szt.

W Polsce w 2011r. było 12 966 tys. mieszkań, tylko w 5 krajach jest więcej zasobów mieszkaniowych.

Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o szacowanej wielkości zasobów mieszkaniowych. Ostatnie dostępne dane mamy za rok 2018, wskazują one że w Polsce jest 14 615 tys. mieszkań, nie są to jednak dane porównywalne, dotyczą np. mieszkań niezamieszkanych.

 

Zasoby mieszkaniowe w Europie

Zasoby mieszkaniowe w Europie. Ile mieszkań jest w poszczegolnych krajach

 

 

Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce

 

W 2011r. według spisu powszechnego w Polsce ponad milion mieszkań zostało wybudowanych przed 1919 rokiem tj. 8,0% wszystkich zasobów mieszkaniowych. W latach 1919 – 1945 powstało 1 440 tys.  istniejących mieszkań (11,1%), w latach 1946 – 1960 wybudowano 1 124 tys. mieszkań (8,7%), z lat 1961 – 1970 zachowało się 1 803 tys. mieszkań (13,9%), w następnym przedziale czasowym 1971 – 1980 powstało i zachowało się najwięcej zasobów mieszkaniowych 2 647 tys. szt. (20,4%), w kolejnej dziesięciolatce 1981 – 1990 wybudowano 1 161 tys. mieszkań (13,7%), a następna dekada 1991- 2000 zwiększyła zasoby mieszkaniowe o 9,0% - 1 161 tys. mieszkań.

Mieszkania wybudowane po roku 2000 do 2011r. (termin spisu powszechnego) stanowią 11,3% istniejących zasobów mieszkaniowych, powstało wtedy 1 473 tys. mieszkań.

W trakcie spisu powszechnego w Polsce nie udało się ustalić roku budowy dla 499 tys. mieszkań.

 

Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2011r.

Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2011r.

 

 

Struktura zasobów mieszkaniowych w Europie

 

Dostępne informacje pozwalają na porównanie struktury zasobów mieszkaniowych w poszczególnych krajach według roku wybudowania istniejących zasobów mieszkaniowych.

 

Najwięcej mieszkań wybudowanych przed 1945r. zachowało się w Wielkiej Brytanii, aż 37,8% istniejących mieszkań w domach jednorodzinnych, szeregowych, budynkach wielorodzinnych powstało przed 1945r. Niemal tyle samo 37,1% mieszkań w Belgii wybudowano przed 1945r., w Danii 34,1%, we Francji 28,7%, w Szwajcarii 26,6%.  

Najmniej tak wiekowych mieszkań jest na  Cyprze 3,0%, w Grecji 7,6%, w Słowacji 8,2% (tu należy wziąć pod uwagę wysoki odsetek zasobów o nieustalonym roku budowy 11,8%), w Finlandii 9,6%.

 

W latach 1946 -1980 powstało 59,1% mieszkań istniejących w Rumunii, 55,4% w Bułgarii, 52,6% w Słowacji, 51,4% w Włoszech, 49,6% na Litwie. Najmniej z tego okresu mieszkań jest w Irlandii 22,9%, na Malcie 23,2%, na Cyprze 24,6%.  W przypadku Irlandii i Malty dane mają mniejszą wiarygodność z uwagi na wysoki odsetek mieszkań o nie ustalonym roku budowy, odpowiednio 21,1% i 31,8%.

 

Zasoby mieszkaniowe wybudowane w latach 1981 – 2000 stanowią największy udział w następujących krajach: na Cyprze 36,1%, w Portugalii 36,0%, Finlandii 29,7%, Grecja 29,1%. Na drugim biegunie są: Szwecja 12,3% (chociaż tu dla 11,1% zasobów nie udało się ustalić roku wybudowania), Dania 14,0%, Wielka Brytania 15,6%, Belgia 16,5%.

 

Niestety w stosunku do części zasobów mieszkaniowych nie udało się ustalić roku budowy, w związku z tym struktura wiekowa mieszkań nie zawsze oddaje rzeczywistość. Dotyczy to krajów gdzie odsetek takich mieszkań jest wysoki, tj. Malta 31,8%, Irlandia 21,1%, Czechy 15,7%, Słowacji 11,8%, Luksemburg 11,1% i Szwecja 11,1%.  

 

Zasoby mieszkaniowe wybudowane w Europie przed 1945r.

Zasoby mieszkaniowe wybudowane w Europie w latach 1946 – 1980

Istniejące mieszkania i domy wybudowane w Europie przed 1945r.

Istniejące mieszkania i domy wybudowane w Europie w latach 1946 – 1980

 

 

Zasoby mieszkaniowe wybudowane w Europie w latach 1981 - 2000

Zasoby mieszkaniowe o nie ustalonym roku budowy

Istniejące mieszkania i domy wybudowane w Europie w latach 1981 - 2000

Zasoby mieszkaniowe o nie ustalonym roku budow

 

Ile mieszkań wybudowano po 2000 roku w Europie

 

Nowe mieszkania, wybudowane po roku 2000, stanowią najwyższy udział: na Cyprze 34,1%, w Irlandii 22,0%, w Hiszpanii 18,5%, w Portugalii 16,3%, w Grecji 15,5%. Najmniejszy udział nowe mieszkania stanowią: w Szwecji 4,6%, na Łotwie 5,1%, na Słowacji 5,8%, w Niemczech 6,1%, na Litwie 6,2%, w Wielkiej Brytanii 6,9%.

 

Udział procentowy mieszkań, które zostały oddane do użytkowania po 2000 roku w danym kraju, nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą skalę inwestycji mieszkaniowych.  

Aby to zweryfikować poniżej zamieszczono wykres prezentujący wskaźnik liczby mieszkań wybudowanych w latach 2001 -2011  na 1000 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik jest na Cyprze 170,5, w Hiszpanii 99,6, w Irlandii 95,9, w Portugalii 90,4, w Grecji 89,3 mieszkań na 1000 mieszkańców.

 

W Polsce w latach 2001 – 2011 wybudowano 38,7 mieszkań na 1000 mieszkańców, czyli skala inwestycji mieszkaniowych w tych latach daleko odbiegała od poziomu większości krajów europejskich.

 

 

Wskaźnik mieszkań na 1000 mieszkańców, które zostały wybudowane w latach 2001 -2011
 

Wskaźnik mieszkań na 1000 mieszkańców, które zostały wybudowane w latach 2001 -2011

 

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?